profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Starożytność notatkipoleca81%
Historia

Starożytność, pierwsze cywilizacje, hellenowie, pierwsi fiolozofowie, Chiny, Grecja.

PIERWSZE CYWILIZACJE I ICH TWÓRCY Ludzie stopniowo porzucili koczowniczy tryb życia, osiedlając się w miejscach dogodnych dla rozwoju rolnictwa i hodowli. Poznali też technikę tkactwa i wypalania naczyń była to rewolucja neolityczna,...poleca85%
Historia

Starożytność -notatki

MEZOPOTAMIA Obszar nad Eufratem i Tygrysem Sumerom zawdzięczamy wynalazek pisma, podstawy astronomii, matematyki i geometrii Na terenie Mezopotamii rozwinęły się: Mitanni, Babilonia, Asyria Kodeks Hammurabiego Pszenica, jęczmień, proso, len,...poleca85%
Historia

Hellenowie i Macedończycy

Mieszkańcy Macedonii posługiwali się językiem zbliżonym do greckiego. Jednak Hellenowie nie zaliczali Macedończyków do swojej wspólnoty. Sąsiadów z północy traktowali jak barbarzyńców. W połowie IVpoleca86%
Język polski

„I to Egipcjanie słusznie powiedzieli o Hellenach. ”, czyli w czym według Herodota Hellenowie mylą się co do Egipcjan, co od nich przejęli i w czym Egipcjanie są od nich lepsi.

Egiptu przez Hellenów oraz stwierdza, że w wielu sprawach Egipcjanie od nich są lepsi. Według Herodota Hellenowie od Egipcjan przejęli do swojej kultury głównie zwyczaje i obrzędy religijne i bogów. To wpoleca85%
Język polski

Starożytna Grecja i Rzym - filozofia, wierzenia, polityka itp.

filozofia podchodzi od dwóch słów: phileo, czyli lubię, oraz sophia, mądrość. Termin ten doskonale oddaje odczucia starożytnych Greków co do tejże właśnie nauki. To właśnie Hellenowie stworzyli odłampoleca84%
Historia

Grecja - Persja - wojny

Macedonię. Za jego panowania rozpoczęły się wojny perskie z Grecją . W VI w. p.n.e. polis greckie w Azji Mniejszej zbuntowały się przeciwko Persom. Persowie zrozumieli, że spokój na tych terenach możepoleca83%
Historia

Grecja

potrafili zużyć ponad tysiąc kilogramów złota. W miarę upływu czasu Akropol zapełniały coraz to nowe budowle i ołtarze. Część z nich przetrwała wieki, które nas dzielą od starożytność i budzi