profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj styl barokowy w malarstwiepoleca85%
Historia

Barok Polski. Sarmatyzm

Barok polski. Sarmatyzm Architektura i sztuki plastyczne Styl barokowy w polskiej sztuce rozwijał się w latach 1600-1710. Trady¬cyjnymi centrami sztuki były duże miasta: Kraków, Gdańsk, Wilno, Lwów, a od 1596 r. takim centrum stała się...poleca83%
Historia

Barok i sarmatyzm

Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie to znaczy stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie Barok jest najżywszy. Jest to jeden z nielicznych stylów, który w szybkimpoleca81%
Historia

Wyrażenia - barok, sarmatyzm, racjonalizm, empiryzm, rokosz, sicz, potop szwecki, husaria, sejm niemy, unia brzeska itp osoby:zygmunt III waza, richelieu, cromwell, leszczyński, august II mocny

WYRAŻENIA barok - epoka po renesansie: światłocienie, bogactwo, emocje, szczeguły sarmatyzm - przekonanie szlachty o pochodzeniu od legendarnego ludu sarmatów. racjonalizm - wiedzapoleca85%
Język polski

Barok-informacje ogólne.

barokowiej; nurt dworski(przepych dworski, życie dworskie) nurt sarmacki( polski sarmata) Polski Sarmata: pewny siebie, szlachcic, broniący szlacheckiej wolności sarmatyzm ; mit wymyślony przezpoleca82%
Język polski

Sarmatyzm - opracowanie

, powstał właściwie jeden ogromny sarmacki mit szlachecki. Sarmatyzm zaczął przejawiać się także innych dziedzinach twórczości. W literaturze tzw. barok sarmacki w architekturze – trzymanie siępoleca85%
Język polski

Barok w Polsce.

Sobieskiego (1647-1696) późny barok obejmujący lata 1670 - 1730 Okres zamykający polski barok to tzw. “czasy saskie” (nazwa od panowania Augusta II Mocnego i Augusta III z saskiej dynastii Wettynów). Jest to