profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj postmodernizmpoleca85%
Język polski

Postmodernizm – światopogląd i estetyka . Omów zagadnienie odwołując się do współczesnych tekstów literackich i filmu.

Postmodernizmem, wielkim zjawiskiem współczesnej literatury ,określana jest cała epoka w dziejach kultury mająca swe początki w latach 60. XX wieku , trwająca w najlepsze do dziś. Tak naprawdę jej cechy nie zostały do dzisiejszego dnia...poleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

Problem z Postmodernizmem Postmodernizm jest to ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, sztuce, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym oraz sposobów ich opisu. Kierunek ten rozwinięty pod koniec XX w. odrzucający...poleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych literatura amerykańska w ówczesnej, modernistycznej formie weszła w fazę zastoju, zaczęto uważać że jest wtórna. W tym...poleca85%
Filozofia

Modernizm i Postmodernizm

HISTORIA FILOZOFII MODERNIZM ( NOWOCZESNOŚĆ) 1) Czas trwania od ok. II polowy XIX w. do lat 60` XX wieku i trwa dalej. 2) Główne cechy, hasła, pojęciapoleca82%
Język polski

Postmodernizm

autorytetów. Postmodernizm kwestionuje jedność, prawo i ład, sens, reguły i zasady powszechne.\" Przez wszystkie epoki w dziejach ludzkości było coś, co znajdowało się w centrum uwagi człowieka: wpoleca85%
Pedagogika

Postmodernizm i edukacja możliwości i zagrożenia.

postmodernistyczne otwiera przed współczesną edukacją oraz teorią pedagogiczną. Postmodernizm dostarcza również pewne dokonania i możliwości wglądu we własne stanowisko teoretyczne. Można by siępoleca85%
Filozofia

Postmodernizm

postmodernizmu odnosi się głównie do zjawisk, które wystąpiły w rozwoju kultury i myśli filozoficznej po modernizmie europejskim na przełomie XIX i XX wieku, które są nawiązaniem do niego orazpoleca85%
Wiedza o kulturze

Postmodernizm w sztuce

Postmodernizm zrodził się w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy krytyk Frederic Jameson użył owego terminu w odniesieniu do zjawiska łączenia sztuki współczesnej z kulturą masową. Artyści zaczęli