profil

Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka postmodernizmupoleca85%
Język polski

Postmodernizm – światopogląd i estetyka . Omów zagadnienie odwołując się do współczesnych tekstów literackich i filmu.

Postmodernizmem, wielkim zjawiskiem współczesnej literatury ,określana jest cała epoka w dziejach kultury mająca swe początki w latach 60. XX wieku , trwająca w najlepsze do dziś. Tak naprawdę jej cechy nie zostały do dzisiejszego dnia...poleca85%
Filozofia

Postmodernizm

W kulturze i filozofii II połowy XX wieku, bardzo wyraźnie zaznaczył się wpływ postmodernizmu. Ten kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny jest reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwa postmodernizmu odnosi się głównie do zjawisk, które...poleca85%
Filozofia

Opracowanie zagadnień na egzamin z filozofii

1. Pojęcie substancji u Arystotelesa SUBSTANCJA (łac.) w filozofii oznacza niezbędny element, bez którego nie może istnieć materia. Substancja znana w filozofii nie jest tożsama z materią w fizyce, czy substancją chemiczną- naukowcy nie widzą...poleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

Postmodernizm jest to ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, sztuce, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym oraz sposobów ich opisu. Kierunek ten rozwinięty pod koniec XX w. odrzucający poprzedzający go modernizm i...poleca85%
Filozofia

Modernizm i Postmodernizm

HISTORIA FILOZOFII MODERNIZM ( NOWOCZESNOŚĆ) 1) Czas trwania od ok. II polowy XIX w. do lat 60` XX wieku i trwa dalej. 2) Główne cechy, hasła, pojęciapoleca84%
Język polski

Postmodernizm

autorytetów. Postmodernizm kwestionuje jedność, prawo i ład, sens, reguły i zasady powszechne.\" Przez wszystkie epoki w dziejach ludzkości było coś, co znajdowało się w centrum uwagi człowieka: wpoleca85%
Pedagogika

Postmodernizm i edukacja możliwości i zagrożenia

teorią pedagogiczną. Postmodernizm dostarcza również pewne dokonania i możliwości wglądu we własne stanowisko teoretyczne. Można by się zastanawiać czy jeśli zaakceptowalibyśmy podejściepoleca85%
Wiedza o kulturze

Postmodernizm w sztuce

Postmodernizm zrodził się w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy krytyk Frederic Jameson użył owego terminu w odniesieniu do zjawiska łączenia sztuki współczesnej z kulturą masową. Artyści zaczęlipoleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

społeczno- politycznym ale również w teorii i nauce. Postmodernizm mocno angażuje się w zagadnienia etyczne, interesuje go stosunek do prawdy, problemy wrażliwości wynikłe w obliczu nowej estetyki