profil

Modernizm i Postmodernizm

poleca 85% 619 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

HISTORIA FILOZOFII

MODERNIZM ( NOWOCZESNOŚĆ)

1) Czas trwania od ok. II polowy XIX w. do lat 60` XX wieku i trwa dalej.
2) Główne cechy, hasła, pojęcia:
? gwałtowne zerwanie z tradycją
? rewolucja
? bezkrytyczny kult ROZUMU /nauki, techniki, matematyki/
? postęp
? monopol naprawdę
? ?NOWY CZŁOWIEK ? NOWY PORZĄDEK?
3) Przykłady modernistycznego myślenia z różnych dziedzin kultury:
? polityka ? wielkie ideologie, totalitaryzmy
a) liberalizm
b) socjalizm
? obyczajowość
a) rodzina Młodziaków / ?Ferdydurke? Gombrowicza /
b) bezstresowe wychowanie
? religia
a) II wielki Sobór Watykański (lata ?60 XX w.) ? próba unaukowienia religii
? Sztuka
a) awangarda (wszelkiego rodzaju ??izmy?)

NIE ISTNIEJĄ ŚCISŁE DEFINICJE ( POZA MATEMATYKĄ)

POSTMODERNIZM (PONOWOCZESNOŚĆ)

1) Czas trwania od około lat ?60 XX wieku
2) Główne cechy, pojęcia, hasła:
? Upadek ?wielkich opowieści?

WIELKA OPOWIEŚĆ- to każdy taki tekst, który ma pretensje do wyjaśnienia całego świata i całego człowieka (Mity, legendy, baśnie, święte księgi, Homer, systemy filozoficzne, teorie naukowe, moda...), postulat uprawiania i snucia małych opowieści (prywatnych, środowiskowych, lokalnych...).

? Zanik centrum na korzyść peryferii
? Zanik rzeczywistości i tożsamości ? konwencje(umowy), projekty
? Relatywizm (względny)
? Nasza tożsamość jest w dużej mierze podatna na projektowanie
? Estetyzacja rzeczywistości
? Elektyzm (mieszanie stylów)
3) Przykłady post modernistycznego myślenia z różnych dziedzin kultury:
? Polityka
a) zanik tożsamości ideologicznej partii
? obyczajowość
? religia
? sztuka
a) fotografia ( Jan Saudek [Czech])
?TRANSGRESJA? ? przekraczanie norm

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy