profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj kulturę średniowieczapoleca85%
Historia

Kultura pełnego Średniowiecza.

Jedność w różnorodności — to zdawałoby się główna cecha kultury średniowiecznej Europy. Jedność, co prawda, rozdarta pogłębiającą się przepaścią między prężną, zmieniającą się szybko cywilizacją Zachodu a konserwatywnym światem prawosławia, nie na...poleca85%
Historia

Kultura Średniowiecza.

Średniowiecze to okres, który obejmuje czasy od końca Starożytności V w. do XV w. Podział ten został wprowadzony (XV – XVI w.) przez włoskich humanistów, którzy określeniem media aetos (wieki średnie) uformowali wyobrażenie tych czasów jako okresu...poleca85%
Historia

Kultura Europejskiego średniowiecza

. Kultura pełnego średniowiecza . Średniowieczne ideały i wartości: - 1476 rok - upadek cesarstwa zachodnio - rzymskiego - 1453 rok - upadek Konstantynopola - teocentryzm - memento moripoleca72%
Język polski

Cechy charakterystyczne Średniowiecza

starożytnych, ciemnotę i zacofanie. Kultura średniowiecza była związana z dominującą rolą Kościoła. Nauka, sztuka i piśmiennictwo rozwijały się głównie w ośrodkach kościelnych, przy katedrach, apoleca85%
Wiedza o kulturze

Kultura Średniowiecza.

joannitów w Ziemi Świętej (Krak de Chevaliers) XII i XII w. Kulturę pełnego średniowiecza można podsumować, więc tak: kultura wyszła z klasztorów do miast. W dużym stopniu uwolniła się od kontrolipoleca82%
Historia

Schyłek Średniowiecza.

, przy przejściu do pełnego średniowiecza . Pojęcie rozkwit średniowiecza wieki od XI do XIII nie jest przypadkowe, jest uzasadnione. W tym okresie, rozwiniętego średniowiecza , cywilizacja zachodniopoleca85%
Historia

Kultura wczesnego średniowiecza

Fingala (któremu u nas odpowiada legenda o Wandzie), św. Graala, króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, które później, w okresie pełnego średniowiecza , dzięki celtyckiemu zmysłowi adaptacji stać się