profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Roślinność w sudetachpoleca84%
Geografia

Polskie góry

Sudety Powstały w czasie ery paleozoicznej< fałdowanie kaledońskie i hercyńskie>. Odmłodzone w czasie fałdowania alpejskiego. Są to góry typu zrębowego. Cechy rzeźby terenu: kotły polodowcowe, różnorodność skał, łagodne stoki, głębokie...poleca85%
Geografia

Wyżyny polskie, Sudety, Karpaty i Pogórze karpackie

Wyżyny: środowisko przyr.: najwyższa góra: Łysica 612m. rzeźba wapienna(kras) Krakowsko-Częstochowska: kras powierzchniowy: bruzdy, leje. Kras podziemny: jaskinie(stalaktyty, stalagmit, kolumna), podziemne korytarze, wybierzysko. Lubelska: rzeźba...poleca80%
Geografia

Sudety i Przedgórze Sudeckie - budowa, klimat, roślinność, gleby, podział, gospodarka

Orogeneza Sudety zostały wypiętrzone podczas orogenezy kaledońskiej oraz orogenezy hercyńskiej. Wtedy nastąpiła metamorfoza wcześniej powstałych skał osadowych i wulkanicznych oraz intruzje skał magmowych. Następnie, przez około 200 mln lat,...poleca78%
Historia

Obrona Jasnej Góry

Góry , żądając natychmiastowego poddania twierdzy. Szwedzi podjęli próbę opanowania klasztoru i sanktuarium już od 8 listopada. Były to jednak próby nieudane, co skłoniło Szwedów do rozpoczęciapoleca78%
Turystyka i rekreacja

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Temat : Walory turystyczne Gór Świętokrzyskich 1)Informacje ogólne Góry Świętokrzyskie (342.34.) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce. Dokładniej zajmują środkową częśćpoleca80%
Geografia

Sudety polskie góry

dzisiaj Sudety powstawały w różnych warunkach, w wyniku odmiennych procesów. Najstarsze z nich wielokrotnie przeszły proces fałdowania, uległy też przeobrażeniu. Góry wielokrotnie były wypiętrzane ipoleca85%
Geografia

Polskie wyżyny

;  Liczne ostańce skalne, góry świadki, ciekawe formy wapienne, np. Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, Igła Deotymy;  Malownicze doliny rzeczne, np. Dolina Prądnika;  Kras podziemny - jaskinie (ok. 100poleca83%
Geografia

Góry w Polsce

; śr. temp. Lipca: 800m 15C, 2000m 7C, pory roku – wiosna – 23 IV – 75 dni lato – 7 VII – 33 dni jesień – 9 VIII – 72 dni zima – 12 XI – 132 dni góry – opady – 1500 mm inwersja