profil

Polskie góry

poleca 85% 294 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
karpaty karpaty

Sudety
Powstały w czasie ery paleozoicznej< fałdowanie kaledońskie i hercyńskie>. Odmłodzone w czasie fałdowania alpejskiego. Są to góry typu zrębowego. Cechy rzeźby terenu: kotły polodowcowe, różnorodność skał, łagodne stoki, głębokie doliny, wodospady, wierzchołki kopulaste, kotliny, rzeźba krasowa.
Skały budujące Sudety.
Granity> Karkonosze> Śnieżka
Porfiry> Góry Kamienne.
Piaskowce> Góry Stołowe
Wapienie> masyw Śnieżki> Jaskinia Niedźwiedzia.
Roślinność:
I łąki wysokogórskie,
II kosodrzewina,
III las iglasty.
Bogactwa nat.: Granit> Strzelin, Strzegon,
Węgiel brunatny> okolice Turoszowa.
Walory turystyczne: Miasta wczasowe: Karpacz, Szklarska Poręba. Miasta uzdrowiska: Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Szczano Zdrój, Lądek Zdrój. Inne atrakcje turystyczne: Skałki w Karkonoszach, Jaskinia Niedźwiedzia, Piekiełko, Błędne Skały, Karkonosze, Kamieńczuk> wodospad.
Karpaty- młode góry, wypiętrzone w fałdowaniu alpejskim, zbudowane gł. Ze skał osadowych i magmowych.
Podział Karpat Zach. W Polsce:
a) Zewn. ? zbudowane z fliszu: Pogórze Karpackie, Beskidy,
b) Wew.: Podhale i tatry.
Cechy ważniejszych regionów w polskich Karpatach:
a) Pogórze Karpackie- zbudowane z fliszu, wzniesienia o kształcie garbów< 250-400m n.p.m.> doliny rzek, region rolniczy, gęsto zaludniony,
b) Beskidy- zbudowane z fliszu, faliste wzniesienia, dzielą się na szereg pasm górskich, np. Beskid Śląski, Żywiecki, Sądecki, Mały, Kotlina Sądecka, Bieszczady, najw. Szczytem jest Babia Góra<1725m n.p.m.>
c) Bieszczady- najeżą do Beskidu <,ale w Karpatach wsch.>, tworzą je długie, równoległe pasma gór o stromych stokach. Wierzchołki gór bezleśne, porośnięte trawami< połoninami>, ważny region turystyczny.
d) Podhale- rozległa kotlina, najniżej położoną częścią jest Kotlina Orawsko- Nowotarska, którą płynie Dunajec, rozległe torfowiska, stożki napływowe.
e) Pieniny- zbudowane z wapieni, lasy iglaste, przełom Dunajca, zamek i zapora wodna w Czorsztynie, Pieniński P.N.
Tatry- najważniejsze pasmo górskie Karpat
a) Budowa geologiczna: wyróżnia się trzon krystaliczny powstały z magmy< granity i łuki krystaliczne>, który został przykryty skałami osadowymi.
b) Rzeźba: doliny U- kształtne, żleby, misy, progi skalne, piargi, jaskinie, wodospady, jeziora wysokogórskie< Morskie Oko, Wielki Staw, czarny Staw>, wywierzyska.
c) Klimat: Najniższa średnia temp. w Polsce,Najw. Opady< 1500mm> częste mgły, duża zmienność pogód, durze zachmurzenia, charakterystyczne wiatry.
d) Roślinność:
I do 1200m n.p.m. ?Regiel Dolny< buk,świerk>
II do 1400- Regiel Górny< świerki>
III do1800- Kosodrzewina< karłowata sosna>
IV do 2200- Hale< łąki wysokogórskie>
V- Turnie < mchy, porosty>

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty