profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Religie ludów starożytnych a religie średniowieczapoleca85%
Historia

Religie ludów starożytnych a religie średniowiecza; ich wpływ na kulturę życia Europy i Polski.

Zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi cywilizacji, było pojawienie się wierzeń religijnych, świątyń i kultu w postaci ofiar. Pojawili się też ludzie, specjalizujący się w pośredniczeniu między bogami a ludźmi: kapłani, wróżbici i prorocy. Zaczęły się...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wspólnota kulturowa narodów.

się migracje plemion barbarzyńskich u schyłku starożytności i na początku średniowiecza (IV-VII w.), Innym bardzo ważnym składnikiem wspólnoty kulturowej są religie i wyznania, które kształtują