profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Punctuation marks

poleca48%
Angielski

Przyrostki

Dodając przyrostki: do wyrazów jednosylabowych z jedną samogłoską w środku, podwajamy ostatnią spółgłoskę. Wyjątek stanowią wyrazy zakończone na: w i x : stop – stop ped slim – slim mer god – godd ess ale: bow – bow ing fix – fix ed mix – mix es do wyrazów zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską, -y zamieniamy na -i , a następnie dodajemy odpowiednią końcówkę: fly – fl ies study – stud ied marry – marr ied...

poleca74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...

poleca69%
Angielski

Pisownia dużych liter (Capital letters)

Dużą literą piszemy: każdy wyraz stojący na początku tekstu lub po kropce, pytajniku lub wykrzykniku: W hen she opened her eyes she saw a strange man. T he man was wearing black coat and a mask. imiona, nazwiska, przydomki: J ohn B rown S anta C laus tytuły, godności lub określenia pokrewieństwa bezpośrednio poprzedzające imię lub nazwisko osoby, do której się odnoszą: P rofesor J ones L ord N elson A unt M ary...poleca85%
Język angielski

Punctuation

1. Punctuation marks ! – exclamation mark ? – question mark . – full stop / period , – comma ; – semi-colon : – colon ’ – apostrophe ‘’ – single quotes / singlepoleca87%
Język angielski

Modern developments in English

tend to be shorter than they used to before hundreds of years and some punctuation marks are no longer used so frequently. Still the problematic case is the use of apostrophe ? many institutionspoleca88%
Język angielski

E-mails or letters?Which is better?

correct spelling and punctuation ..Sometimes it gets on my nerves. Not only these features are the worst.in my opinion mails are not usually worth saving, whereas you can keep letters and lookpoleca91%
Język angielski

E-mails or letters

about correct spelling and punctuation ..Sometimes it gets on my nerves. Not only these features are the worst.in my opinion mails are not usually worth saving, whereas you can keep letters and