profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przykłady metaforpoleca83%
Język polski

Środki stylistyczne.

- Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale różne semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Współcześnie rozróżniane wyłącznie na podstawie kontekstu zdania w jakim...poleca77%
Język polski

Środki stylistyczne.

Metafora - inaczej przenośnia, jest to takie połączenie wyrazów które zmienia ich podstawowe znaczenie. przykład: serce z kamienia - serce nieczułe , niekochające , bez uczuć. Porównanie - porównujemy coś do czegoś , najczęściej używane...poleca77%
Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne (poetyckie) 1. Przenośnia (metafora) 2. Porównanie 3. Epitety 4. Ożywienie 5. Uosobienie (personifikacja) 6. Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) 7. Neologizm 1. Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe...poleca83%
Język polski

Środki stylistyczne.

FONETYCZNE Wyrazy dźwiękonaśladowcze- używany w poezji środek artystyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów, że naśladują swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot. np. I dudni, i stuka, łomocze i...poleca73%
Język polski

"Pan Tadeusz" Koncert Wojskiego - dźwięki oraz środki stylistyczne

walczących zwierząt:"długo przeraźliwie wyje". 5. Walka strzelców z niedźwiedziem:"słychać zmieszane wrzaski, szczwania, gniew trwogi". 6. Hymn triumfu na cześć zwycięskiego polowania. Środkipoleca76%
Język polski

Środki stylistyczne

Fonetyczne środki stylistyczne - Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) - środek polegający na takim dobieraniu wyrazów, aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawiskopoleca84%
Język polski

Środki stylistyczne.

ŚRODKI STYLISTYCZNE : I. FONETYCZNE a). wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeja) II. SŁOWNIKOWE a). archaizm (wyrazy, które wyszły z użycia) b). neologizm (wyraz, zwrot lub znaczenie nowopoleca82%
Język polski

Środki stylistyczne

II. środki leksykalne (tropy stylistyczne ) • Epitety – mogą określić wygląd Np. drobna nóżka, lub cechę Np. kochająca matka RODZAJE EPITETÓW a) Epitet rzeczownikowy: statek przetwórnia b) Epitetpoleca78%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

STYCHICZNY? WYRAŹNE CZĘŚCI? NIEKONWENCJONALNY UKŁAD? 9. LICZBA WERSÓW 10. SYLABY W WERSIE 11. RYMY = PARZYSTE, OKALAJĄCE, PRZEPLATANE(KRZYŻOWE), MĘSKIE, ŻEŃSKIE 12. REFREN 13. ŚRODKI