profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Problematyka Procesupoleca85%
Język polski

Streszczenie XX międzywojennego

Dwudziestolecie Międzywojenne Franz Kafka Proces - W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu jednostki w ogromie ludzi, jego znaczeniu w...poleca85%
Język polski

"Proces" F. Kafki jako metafora ludzkiego losu.

"Proces" na pewno można interpretować jako pokazanie ludzkiego losu, jego uogólnienie, także w znaczeniu religijnym Można uogólniać, gdyż obraz sprawiając wrażenie realnego, jest nie określony w czasie i przestrzeni, nie mamy szczegółów o...poleca85%
Język polski

„Człowiek wobec Tajemnicy i spraw ostatecznych. Rozważ to zagadnienie, analizując i interpretując fragment Procesu Franza Kafki oraz wiersz Dziewczyna Bolesława Leśmiana”

Tajemnica zawsze będzie nas intrygowała. Usiłujemy ją rozwiązać, za wszelką cenę chcemy odgadnąć zagadkę, poznać prawdę. Już dwuletnie dziecko, które dopiero co uczy się mówić, nie może grzecznie usiedzieć, jadąc z babcią w autobusie....poleca82%
Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne

narodzinom nowych nurtów myślowych, można prześledzić wpływ, jaki na naszą rodzimą twórczą miały główne tendencje Europy XX -lecia międzywojennego (behawioryzm, freudyzm, egzystencjalizm, pragmatyzmpoleca85%
Język polski

"Zmierzch" Żeromskiego.

międzywojennego . Świetnym przykładem związków naturalizmu z impresjonizmem w twórczości Żeromskiego jest opowiadanie pt. "Zmierzch". Fabuła utworu jest uboga. Stanowi ona tylko pretekst do