profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Polimorfizm

poleca42%
Chemia

Węgiel i jego związki

Kategoria: Właściwości wybranych pierwiastków i ich związków – blok p

Węgiel – jako podstawowy składnik przyrody ożywionej – występuje zarówno w stanie wolnym (grafit, diament, węgle kopalne), jak i w związkach chemicznych (np. CO 2 , węglany, gaz ziemny,ropa naftowa). Konfiguracja elektronowa atomu węgla: 1s 2 2s 2 2p 2 . Stopnie utlenienia węgla w związkach: II, IV. Znane są trzy odmiany alotropowe węgla: diament , grafit oraz fulereny . Diament i grafit mają budowę krystaliczną, a fulereny – cząsteczkową. Alotropia to zjawisko...