profil

Charakterystyka diamentu, grafitu i fulerenów

poleca 65% 366 głosów

diament grafit fulereny
przezroczysta substancja krystaliczna, bardzo twarda, co zadecydowało o jej zastosowaniu, np. doszlifowania metali, wyrobu noży do cięcia szkła;oszlifowany diament to brylant używany w jubilerstwie

w kryształach diamentu każdy atom węgla jest otoczony tetraedrycznie czterema innymi atomami; atomy połączone są silnymi wiązaniami kowalencyjnymi jednakowej długości (orbitale walencyjne atomów węgla są w stanie hybrydyzacji sp3, wszystkie elektrony walencyjne są wykorzystane do tworzenia wiązań)
miękka, stalowoszara, nieprzezroczysta substancja; posiada połysk zbliżony do metalicznego; odporny na działanie wysokich temperatur; przewodzi ciepło i prąd elektryczny i stąd służy np. do wyrobu elektrod,ogniw i baterii;

w kryształach grafitu atomy węgla są ułożone w warstwach, w których każdy atom węgla połączony jest z trzema atomami; odległości między warstwami są większe niż odległości między atomami w warstwie; wiązania między warstwami są więc słabsze niż wiązania między atomami węgla w warstwie; orbitale walencyjne atomów węgla są w stanie hybrydyzacji sp2; każdy atom węgla wykorzystuje trzy z czterech walencyjnych elektronów do tworzenia wiązań w warstwie, a pozostały czwarty swobodnie się porusza jako gaz elektronowy
ciała stałe mające metaliczny połysk; charakteryzują się kulistą zamkniętą strukturą; złożone są z dużej liczby atomów węgla, np. tworzą cząsteczki o składzie C60, C70; nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych; są półprzewodnikami; używane jako katalizatory reakcji chemicznych, w ich wnętrzu można zamykać atomy pierwiastków lub cząsteczki związków chemicznych

Struktura diamentu

Struktura grafitu Struktura fulerenu
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści