profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Polimorfizm

poleca40%
Chemia

Węgiel i jego związki

Węgiel – jako podstawowy składnik przyrody ożywionej – występuje zarówno w stanie wolnym (grafit, diament, węgle kopalne), jak i w związkach chemicznych (np. CO 2 , węglany, gaz ziemny,ropa naftowa). Konfiguracja elektronowa atomu węgla: 1s 2 2s 2 2p 2 . Stopnie utlenienia węgla w związkach: II, IV. Znane są trzy odmiany alotropowe węgla: diament , grafit oraz fulereny . Diament i grafit mają budowę krystaliczną, a fulereny – cząsteczkową. Alotropia to zjawisko...poleca85%
Chemia

Chemia - zagadnienia

Alotropia- zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tego samego pierwiastka chem. Alotropia jest szczególnym przypadkiem polimorfizmu czyli różnopostaciowości subst. Odmiany alotropowe nie są różnymi stanami skupienia materii, ale...poleca90%
Filozofia

Myśl wczesnochrześcijańska

Myśl wczesnochrześcijańska.poleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

Genetyka populacji – zajmuje się badaniem alleli genów w populacji; analizuje wyniki kojarzeń wewnątrz populacji; dowodzi, ze genetyka jest koronnym drzewem; Populacja – zbiór osobników tego samego gat. zamieszkujących określony teren; mogą się...poleca82%
Chemia

Węgiel Kamienny - rodzaje, złoża, przetwarzanie i zastosowanie

. Węgiel kamienny, jeden z węgli kopalnych. Jego skała zawiera 78-92% pierwiastka węgla (do węgla kamiennego zalicza się też antracyt zawierający do 97% węgla) 2,5 - 5,5% z wodoru, 2,5 - 18% z tlenu, zpoleca82%
Chemia

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Wszystkie związki organiczne zawierają w cząsteczkach węgiel . Prawie wszystkie związki organiczne zawierają wodór. Węgiel w tych związkach jest zawszepoleca76%
Chemia

Węgiel kamienny i produkty jego przeróbki

Węgiel kamienny jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Jest on złożoną i urozmaiconą pod względem budowy substancją stałą z grupy węglowców, jest niemetalempoleca85%
Chemia

Węgiel

odgazowaniu pozostaje prawie czysty węgiel . Związki _____Tlenek węgla, CO, jest powszechnie znany jako trujący gaz powstający w wyniku niecałkowitego spalania węgla lub paliw węglowodorowych, np. gazupoleca85%
Chemia

Ściąga z chemi: Wodór, Litowce, Lluorowce, Węgiel

solami. Węgiel Węgiel i jego związki nieorganiczne. CO – tlenek węgla (II) CO2 – tlenek węgla (IV) CaC2 – węglik wapnia KCN – cyjanek potasu HOCN – kw. Cyjanowy (CN)2 – dicyjan Węgiel w przyrodzie