profil

Właściwości chemiczne

poleca 26% 113 głosów

W wyniku spalania węgla przy niedostatecznej ilości tlenu powstaje tlenek węgla(II):

Powstawanie tlenku węgla(II)

Ten bezbarwny, bezwonny, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie gaz jest toksyczny (nazwa zwyczajowa – czad). Jest gazem palnym, z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową. Z chemicznego punktu widzenia jest tlenkiem obojętnym.

Czad jest trujący dla człowieka, gdyż łączy się trwale z hemoglobiną. Trwałe połączenie hemoglobiny z CO uniemożliwia wiązanie tlenu do hemoglobiny, co może powodować niedotlenienie, a nawet śmierć organizmu.

Przy dostatecznym dopływie tlenu węgiel spala się do tlenku węgla(IV).

Powstawanie tlenku węgla(IV)

Tlenek węgla(IV) to bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz cięższy od powietrza. Jest przykładem gazu cieplarnianego. Do wykrycia CO2 w układzie służy reakcja z wodą wapienną, która pod wpływem tego gazu ulega zmętnieniu.

Reakcja wykrywania CO2

Jako tlenek kwasowy CO2 reaguje z zasadami, tworząc sole zwane węglanami, np.:

Reakcja CO2 z zasadami

W reakcji z wodą tlenek ten tworzy kwas węglowy, który jest kwasem słabym i nietrwałym.

Do wykrycia jonów CO32– w roztworze wodnym służy reakcja z wodnym roztworem chlorku wapnia, który spowoduje wytrącenie białego osadu, co przedstawiono równaniem jonowym skróconym:

Reakcja z wodnym roztworem tlenku wapnia

Działając kwasem solnym na węglan wapnia obserwujemy gwałtowny przebieg reakcji (pienienie się).

Reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty