profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podmiot podatkupoleca85%
Prawo

Pojęcie podatku. Zobowiązanie podatkowe.

Podatek określa się jako przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne, pobierane przez związek publicznoprawny (państwo lub samorząd terytorialny) na podstawie przepisów prawa, określających wysokość, warunki oraz terminy płatności tych...poleca85%
Administracja

Finanse publiczne i prawo finansowe

I. FINANSE PUBLICZNE. Finanse publiczne ? potocznie wiąże się to z pieniądzem, ze stosunkami społecznymi, które łączą się z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Jak nie ma pieniądza to nie ma finansów i nie ma stosunków społecznych....poleca86%
Prawo

Prawo finansowe

1. Definicja podatku Według ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatek jest...poleca88%
Prawo

Prawo podatkowe-notatki z wykładu

DOCHÓD PUBLICZNY- to dochody uzyskiwane przez państwo i samorząd. Klasyfikacja dochodów: 1.kryterium podmiotu od którego dochód jest pobierany *od os.fiz- np. podatek od os.fiz- PIT, podatek od psów *od os. prawnych- CIT *od jedn. org....poleca85%
Makroekonomia

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej. 2. Zobowiązanie podatkowe , jak powstaje i jak wygasa? Jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa albo gminy podatku wpoleca88%
Prawo administracyjne

Podatki i programy podatkowe

nierzetelny. 2.Podatek jest świadczeniem 3. Pojęcie funkcj.przy podatkach 4.Podatnik 5.Płatnik 6.Inkasent. 7.Postępowanie podatkowe 8. Zobowiązaniepoleca85%
Prawo

Prawo finansowe

rozumiemy, że nie pobiera się podatku . Żeby mówić o zaniechaniu poboru musi istnieć zobowiązanie podatkowe , które nie może przekształcić się w zaległość podatkową. Organem uprawnionym do stosowania tejpoleca85%
Prawo

Finanse i prawo finansowe

-prawo podatkowe wprowadza pojęcie organów podatkowych oraz ich strukturę w oparciu o regulacje prawa administracyjnego dotyczące administracji publicznej -regulacje prawno- podatkowe przewidują, iżpoleca85%
Prawo

Prawo finansowe

podatnik wykaże, że nie wystąpiło to z jego winy Pojęcie zwrot podatku należy rozumieć jako zwrot towarów i usług. c) WYNAGRODZENIE PŁATNIKÓW LUB INKASENTÓW pobrane nienależnie w wysokości wyższej niż