profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zobowiązanie podatkowepoleca85%
Prawo

Pojęcie podatku. Zobowiązanie podatkowe.

Podatek określa się jako przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne, pobierane przez związek publicznoprawny (państwo lub samorząd terytorialny) na podstawie przepisów prawa, określających wysokość, warunki oraz terminy płatności tych...poleca85%
Administracja

Finanse publiczne i prawo finansowe

I. FINANSE PUBLICZNE. Finanse publiczne ? potocznie wiąże się to z pieniądzem, ze stosunkami społecznymi, które łączą się z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Jak nie ma pieniądza to nie ma finansów i nie ma stosunków społecznych....poleca86%
Prawo

Prawo finansowe - Zagadnienia na egzamin

1. Pojęcie i zakres prawa finansowego: Prawo finansowe – całokształt norm prawnych, regulujących stosunki finansowe. Jest zespołem norm prawnych, regulujących funkcjonowanie finansów publicznych w danym państwie. Jest gałęzią systemu prawa, w...poleca85%
Prawo

Prawo finansowe

OPRACOWANIA Z PRAWA FINANSOWEGO: 1. Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego. Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji...poleca85%
Makroekonomia

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej. 2. Zobowiązanie podatkowe , jak powstaje i jak wygasa? Jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa albo gminy podatku wpoleca88%
Prawo administracyjne

Podatki i programy podatkowe

nierzetelny. 2.Podatek jest świadczeniem 3. Pojęcie funkcj.przy podatkach 4.Podatnik 5.Płatnik 6.Inkasent. 7.Postępowanie podatkowe 8. Zobowiązaniepoleca86%
Prawo

Prawo finansowe

rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe ma dość skomplikowany charakterpoleca85%
Prawo

Finanse i prawo finansowe

-prawo podatkowe wprowadza pojęcie organów podatkowych oraz ich strukturę w oparciu o regulacje prawa administracyjnego dotyczące administracji publicznej -regulacje prawno- podatkowe przewidują, iżpoleca85%
Prawo

Prawo finansowe

podatnik wykaże, że nie wystąpiło to z jego winy Pojęcie zwrot podatku należy rozumieć jako zwrot towarów i usług. c) WYNAGRODZENIE PŁATNIKÓW LUB INKASENTÓW pobrane nienależnie w wysokości wyższej niż