profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznejpoleca85%
Język polski

Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej

Literatura parenetyczna obejmuje utwory kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Każda epoka tworzy własne, zgodne ze swą ideologią, wzory zachowań ludzkich i stara się je upowszechniać....poleca85%
Język polski

Funkcje literatury średniowiecznej

. Dlatego o literaturze tego okresu mówi się, że jest to literatura parenetyczna (pareneza = pouczenie). Literatura średniowiecza przytacza liczne przykłady właściwych postaw, typowych dla idealnegopoleca85%
Język polski

Przedstaw argumenty przemawiające za dydaktyzmem literatury średniowiecza.(matura ustna)

Cechą literatury średniowiecznej jest zaangażowanie w kwestie religijne, świeckie, duchowe, społeczne. Utwory pisane były po to, aby służyć określonym celom: aby zbudować ład moralny, wychowywaćpoleca85%
Język polski

Święty w pracy dla innych, święty uczony, święty na modlitwie…, który model średniowiecznej świętości wydaje Ci się dziś najbardziej potrzebny? A może współczesność wymaga nowych form?

. Krzysztof, św. Marcin i św. Franciszek. W XXI wieku nie wszystkie modele średniowiecznej świętości są nadal aktualne. Drogą do doskonałości duchowej, która współcześnie przestała być popularna, jestpoleca85%
Język polski

Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy oraz ascety i świętego.

W średniowieczu istniały wzorce osobowe świeckie (rycerza doskonałego i mądrego władcy) oraz religijne (asceci i święci). Dzieła, które konstruowały i propagowały wzory osobowe nazywane sąpoleca85%
Język polski

Jaki wizerunek człowieka średniowiecza pozwala odtworzyć poznana literatura tej epoki zarówno parenetyczna jak i krytyczna? Jak dziś odbieramy ten wizerunek?

znanym przykładem średniowiecznej miłości jest miłość Tristana i Izoldy. Każdy, kto ma choćby mgliste pojęcie o średniowieczu, musi przyznać, że ich dzieje to opowieść - jak na tamtą epokę - niezwykła