profil

Święty w pracy dla innych, święty uczony, święty na modlitwie…, który model średniowiecznej świętości wydaje Ci się dziś najbardziej potrzebny? A może współczesność wymaga nowych form?

poleca 85% 357 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
św Augustyn św Tomasz

Literatura średniowiecza była literaturą parenetyczną, czyli taką, która prezentowała wzorce do naśladowania. Najpopularniejszymi w średniowieczu ideałami osobowymi były: święty, rycerz i władca. Dla ludzi żyjących w wiekach średnich najważniejszą wartością był Bóg i życie pozaziemskie. Jednak człowiek nie składał się tylko z tęskniącej za Bogiem duszy, ale i z grzesznego ciała, dlatego potrzebował wzorca, według którego mógłby dążyć do doskonałości. Najlepszym wzorem do naśladowania byli w tej dziedzinie święci.
Średniowieczna literatura i sztuka przedstawiały różne drogi prowadzące do świętości, między innymi modlitwę, teologiczne rozważania, ascezę, ale i pracę na rzecz drugiego człowieka. Do grupy świętych – uczonych należeli św. Tomasz, św. Augustyn i św. Hieronim. Świętymi - ascetami, którzy spędzali czas na nieustannych ćwiczeniach duszy i ciała, byli św. Aleksy i św. Antoni. Dość liczną grupę świętych stanowili ci, którzy poświęcili się pomocy bliźnim. Należeli do niej św. Krzysztof, św. Marcin i św. Franciszek.
W XXI wieku nie wszystkie modele średniowiecznej świętości są nadal aktualne. Drogą do doskonałości duchowej, która współcześnie przestała być popularna, jest asceza. Obecnie najbardziej potrzebnym rodzajem świętości jest służba na rzecz ludzi chorych, biednych i opuszczonych. Wielu współczesnych świętych pomagało też osobom załamanym psychicznie, zagubionym i uzależnionym od alkoholu lub narkotyków.
W XXI wieku niezbędni są także święci, którzy potrafią wskazać drogę prowadzącą do dobrego i godnego życia. Współczesność potrzebuje osób, które są niepodważalnymi autorytetami i które warto naśladować.
Doskonałym przykładem takiej świętej jest Matka Teresa z Kalkuty, która była sobą wrażliwą na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka. W Indiach z pokorą i pełnym poświęceniem służyła ludziom głodnym, bezdomnym, śmiertelnie chorym i samotnym. Matka Teresa często narażała własne życie, żeby nieść pomoc ofiarom religijnych walk między hindusami i muzułmanami. Wiedziała, że oprócz pomocy materialnej człowiek potrzebuje także uśmiechu, pocieszenia, życzliwości i dobrego słowa. Przez całe życie niosła ludziom miłość, wiarę i nadzieję.
Aktualnie w Watykanie trwa proces kanonizacji najsłynniejszego Polaka, Jana Pawła II. Papież był osobą, która pomagała wiernym odnaleźć właściwą ścieżkę życia, która pokazywała, jak odróżnić dobro od zła. Dzięki swojej bezkompromisowości, uczciwości i mądrości Jan Paweł II stał się największym współczesnym autorytetem. Papież podejmował też liczne działania na rzecz pokoju na świecie. Wytrwale bronił ludzkiego życia i godności.
Kolejnym świętym, który swoim przykładem i pracą starał się prowadzić ludzi ku doskonałości duchowej, był Maksymilian Kolbe. Św. Maksymilian był również wszechstronnie wykształconym duchownym. Wykorzystywał swoją wiedzę i umiejętności do objaśniania wiernym problemów teologicznych na łamach wydawanych przez siebie religijnych książek i czasopism. Podczas II wojny światowej Franciszkanin z Niepokalanowa służył również pomocą rannym, chorym i głodnym Polakom i Żydom. Święty Maksymilian Kolbe dobrowolnie poświęcił własne życie, żeby uratować bliźniego. Nawet w obliczu śmierci dodawał otuchy i nadziei współwięźniom.
Obecnie potrzebny jest również model świętego, który potrafiłby nie tylko sam gorliwie się modlić, ale umiałby także nauczyć modlitwy innych. Dziś najbardziej znanym przykładem takiego świętego jest Ojciec Pio.
Współczesny człowiek boryka się, na co dzień z licznymi problemami. Często jest samotny, chory, załamany lub zagubiony. Dlatego niejednokrotnie niezbędne mu jest wsparcie duchowe, życzliwość i dobre słowo ze strony bliźniego.
W XXI wieku zapracowani i zabiegani ludzie często nie potrafią odróżnić dobra od zła, dlatego potrzebują osób, które wskażą im właściwą drogę, które nauczą jak godnie żyć. W czasach współczesnych niezbędni są święci, którzy bezinteresownie, z wielką miłością i wiarą będą służyli pomocą drugiemu człowiekowi. XXI wiek potrzebuje świętych, którzy dzięki swojej bezkompromisowości, uczciwości, wytrwałości i mądrości będą wzorami godnymi naśladowania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty