profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Państwo Platona a państwo Arystotelesapoleca84%
Socjologia

Państwo Platona, a państwo Arystotelesa

Platon określany współcześnie mianem najbardziej genialnego pisarza historii ludzkości, przez niektórych uważany jest za jednego z pierwszych i najbardziej wpływowych socjologów. Choć rozpoczął pisanie swoich dzieł między rokiem 390 a 380 p.n.e.,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Na podstawie wiedzy historycznej, greckich źródeł filozoficznych (Platona, Arystotelesa, Sokratesa) napisz, czy według Ciebie istnieje idealny sposób gospodarowania w państwie.

, mądrości i męstwa), bo w przeciwieństwie do nich odnosi się do ogółu państwa a nie do stanu strażników, filozofów-kierowników oraz robotników. Platon mocno podkreślał znaczenie pobożności i państwo jakopoleca84%
Filozofia

Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa

majątki i pieniądze, demokracja zaś to w praktyce rządy ludzi ubogich . V. Dobre państwo według Arystotelesa Arystoteles odrzucił teorię „państwa idealnego” Platona tworząc własną, zupełnie odmiennąpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Doktryny największych greckich filozofów – Platon i Arystoteles.

i wewnętrzna harmonia, państwo było dobrze rządzone a obywatele byli zadowoleni, czego nie można było powiedzieć o państwie Ateńskim. Wg Platona rządy ludzi odważnych, mężnych, uczciwych powinnypoleca85%
Filozofia

Relacje między polityką , a etyką u Arystotelesa

na sposób realny, konkretny, a nie idealny, jak u Platona . Owo dążenie do dobra, które można też podejmować jako formę samorealizacji człowieka, zorientowane było w najwyższy cel ludzkiego życia, jakimpoleca84%
Filozofia

Poglądy Arystotelesa i Platona w „Historii Filozofii” Tatarkiewicza

rzeczywiście, ale jakim być powinno. Platońska teoria państwa: A ) Państwo najlepsze winno dążyć do zalet najwyższych.. Ma kierować się ogólnymi zasadami. Od obywateli wymagał stałości w sposobie