profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Orientacja antyrosyjskapoleca85%
Historia

Sprawa polska w I wojnie światowej.

Polacy w obliczu narastania konfliktów. Na przełomie XIX i XX w. państwa zaborcze - Rosja, Niemcy i Austro-Węgry znalazły się we wrogich do siebie blokach polityczno-wojskowych. Konflikt między zaborcami stwarzał nowe perspektywy dla sprawy...poleca85%
Historia

Sprawa Polska w I wojnie światowej

światowej Legiony Polskie brały udział w walkach z armią rosyjską. Po rozbiciu Legiony zamieniły się w Polskie siły zbrojne i nadały początek Wojsku Polskiemu. W styczniu tysiąc dziewięćsetpoleca85%
Historia

Sprawa polska w I wojnie światowej

Sprawa polska w I wojnie światowej Orientacje polityczne Konflikty między wielkimi mocarstwami w początkach XX wieku wskazywały, że wojna między nimi jest nieunikniona. Ponieważ sytuacja tapoleca86%
Historia

„Sprawa polska w polityce międzynarodowej podczas I wojny światowej- szanse i zagrożenia”

zaprzątnięty był kolonizacją i przygotowaniami do wojny, sprawa polska obchodziła tylko naszych zaborców. Przełom przyniósł dopiero, długo oczekiwany przez Polaków wybuch I wojny światowej . Gdy Niemcypoleca85%
Historia

Sprawa Polska w I wojnie światowej.

praktyce dwoma przeciwstawnymi hasłami. Sprawa polska nie zajmowała należnego jej miejsca w planach i strategii państw biorących udział w wojnie . Rosja, Prusy i Austro – Węgry, a więc państwa zaborczepoleca85%
Historia

Problem granicy wschodniej po I wojnie światowej

roku stanowiła granicę pomiędzy Rosją a Austro-Węgrami. Tymczasem na terenie Białorusi i Litwy inwazję rozpoczęli bolszewicy zamierzając wprowadzić w życie ideę internacjonalizmu rewolucji i przedrzeć