profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Orientacja zawodowapoleca85%
Pedagogika

Poradnictwo jako dziedzina edukacji dorosłych

WSTĘP Edukacja dorosłych to nie tylko formy szkolne i pozaszkolne, kursy i uniwersytety, ale także orientacja i poradnictwo zawodowe oraz inne instytucje indywidualnych oddziaływań. Problem orientacji i poradnictwa zawodowego we...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy - zagadnienia egzaminacyjne

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina naukowa – geneza i zadania. GENEZA Pedagogika pracy wykrystalizowała się jako dyscyplina naukowa w latach 70. XX w., choć wywodzi się z dawnych ruchów społecznych związanych z zagadnieniem stosunku człowieka...poleca85%
Pedagogika

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

1. Podaj definicję pedagogiki pracy. - subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawodowym oraz...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy, rozwój zawodowy człowieka a rozwój zawodowy pracownika

Wydział :Nauka o wychowaniu Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika-resocjalizacyjna Przedmiot: Pedagogika Pracy Ćwiczenie 5 Temat: Rozwój zawodowy człowieka a rozwój zawodowy pracownika Dyspozycje: 1. Dokonaj analizy etapów rozwoju...poleca87%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Ściąga do testu.poleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy wykłady

wykłady z pedagogiki pracypoleca84%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej...