profil

Sprawa Polska w I wojnie światowej.

poleca 85% 132 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wybuch wojny rozbudził oczekiwania Polaków na wskrzeszenie państwa polskiego. Wśród polskich partii i stronnictw uformowały się orientacje polityczne wiążące rachuby , z którymś z zaborców. Narodowa Demokracja kierowała swoje sympatie ku Rosji tworząc za sprawą Romana Dmowskiego orientacje prorosyjską. Inne stawiały na Austro - Węgry i formowały orientacje proaustriacką , za którą odpowiadał Józef Piłsudzki. Ugrupowania proaustriackie tworzyły w Galicji szesnastego sierpnia tysiąc dziewięćset czternastego roku Naczelny Komitet Narodowy, spełniający funkcje polityczne, wojskowe i skarbowe. W sierpniu tysiąc dziewięćset czternastego roku powstały Legiony- Wschodni i Zachodni, w skład których wchodziły I, II, III Brygada.
Na początku wojny dowództwa państw walczących szukały przychylności polaków, wydając odezwy do ludności. Jako pierwszy taką odezwę ogłosił dowódca armii rosyjskiej, książę Mikołaj Mikołajewicz a później także komendy wojsk austro – węgierskich i niemieckich. Od tysiąc dziewięćset piętnastego roku wszystkie terytoria polskie znalazły się pod okupacją państw centralnych. Państwa centralne zamierzały uzupełnić stan swych armii na ziemiach polskich, polskimi rekrutami, dlatego ogłosili piątego listopada tysiąc dziewięćset szesnastego roku akt proklamujący odrodzenie królestwa polskiego. To posunięcie poparł Józef Piłsudzki.
Wydarzenia z tysiąc dziewięćset siedemnastego roku na wschodzie- rewolucja lutowa i obalenie caratu. Rząd Tymczasowy uznał prawo polaków do niepodległości a później Rosja zadeklarowała prawo do samookreślenia się narodów Rosji.
Z inicjatywy Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) i za zgoda władz austriackich w sierpniu tysiąc dziewięćset czternastego roku powstały Legiony. Jak już wcześniej zostało wspomniane. Jesienią jednostki Legionów zostały połączone pod nazwa Legionów Polskich. Dowództwo nad Brygadami objął między innymi; Józef Piłsudzki, Kazimierz Sosnkowski, Ferdynand Küttner , Wiktor Grzesicki i inni. Podczas I wojny światowej Legiony Polskie brały udział w walkach z armią rosyjską . Po rozbiciu Legiony zamieniły się w Polskie siły zbrojne i nadały początek Wojsku Polskiemu.
W styczniu tysiąc dziewięćset dziewiętnastym roku Czechosłowacja zajęła ziemie Śląska Cieszyńskiego. Gdańsk otrzymał status wolnego miasta pod zarządem komisarza Ligi Narodów a Wielkopolska weszła w granice państwa polskiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna
Historia Polski