profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów założenia postmodernizmupoleca85%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. IMPULS, Kraków 2003; str. 357 – 386. *Ożóg J., Żak B.: Leksykon pojęć...poleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

Problem z Postmodernizmem Postmodernizm jest to ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, sztuce, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym oraz sposobów ich opisu. Kierunek ten rozwinięty pod koniec XX w. odrzucający...poleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych literatura amerykańska w ówczesnej, modernistycznej formie weszła w fazę zastoju, zaczęto uważać że jest wtórna. W tym...poleca88%
Język polski

Definicja postmodernizmu na podstawie Imienia Róży

średniowieczu nie jako mediewista, ale jako pisarz. Jego powieść jest cytatem. Kolejnymi narzędziami artystycznymi postmodernizmu są ogromna erudycja i gra literacka jaką stosują pisarze. Mają onipoleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od latpoleca87%
Kulturoznawstwo

Wejście postmodernizmu

Wejście postmodernizmu Postmodernizm (synonim – ponowoczesność) jest pojęciem niezmiernie pojemnym, używanym i nadużywanym w najróżniejszych kontekstach, często wykluczających się. Jest to jedno zpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika 1 rok

PEDAGOGIKA JEST NAUKĄ. Angielski filozof August Comte w XIX w. w swoim dziele pt. „Kurs filozofii pozytywnej” wprowadził po raz pierwszy pojęcie „socjologia” dla określenia nauki o społeczeństwiepoleca85%
Pedagogika

Pedagogika w pigułce

postmodernizmu stoi egzystencjalizm, marksizm, psychoanaliza, teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, poststrukturalizm, dekonstrukcja oraz feminizm Określ zadania, jakie stoją przed pedagogiką jako nauką