profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Borys Vianpoleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych literatura amerykańska w ówczesnej, modernistycznej formie weszła w fazę zastoju, zaczęto uważać że jest wtórna. W tym...poleca85%
Pedagogika

Postmodernizm i edukacja możliwości i zagrożenia

obywateli, aby umieli sprawować nad sobą oraz nad własnym życiem kontrolę, jednak najbardziej powinni zdobywać i tworzyć wiedzę. Edukacja postmodernistyczna powinna w miarę możliwości wypracować język, którypoleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin " postmodernizm " wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od latpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna, założenia, modernistyczny dyskurs edukacji,postmodernistyczne kontrowersje,

PEDAGOGIKA POSTMODERNISTYCZNA POSTMODERNIZM - czyli inaczej ponowoczesność, prad intelektualny i artystyczny rozwijajacy sie od lat 60. XX w.poczatkowo w USA potem w Europie Zachodniej w opozycjipoleca85%
Filozofia

Modernizm i Postmodernizm

? religia a) II wielki Sobór Watykański (lata ?60 XX w.) ? próba unaukowienia religii ? Sztuka a) awangarda (wszelkiego rodzaju ??izmy?) NIE ISTNIEJĄ ŚCISŁE DEFINICJE ( POZA MATEMATYKĄ) POSTMODERNIZMpoleca84%
Język polski

Postmodernizm

autorytetów. Postmodernizm kwestionuje jedność, prawo i ład, sens, reguły i zasady powszechne.\" Przez wszystkie epoki w dziejach ludzkości było coś, co znajdowało się w centrum uwagi człowieka: w