profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona gatunkowa roślinpoleca85%
Biologia

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odpowiednie użytkowanie i odtwarzanie zasobów przyrody tak żywej, jak i nieożywionej. Chce chronić głównie rośliny i zwierzęta (występujące dziko lub zagrożone wyginięciem). Ochrania także całe ekosystemy i...poleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (BIORÓŻNORODNOŚĆ) ? zróżnicowanie wszystkich form życia. Obejmuje różnorodność: ? GATUNKOWĄ, czyli bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi; ? GENETYCZNĄ (wewnątrzgatunkową), czyli zróżnicowania genów zawartych w...poleca72%
Biologia

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt i ich siedlisk, w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych...poleca84%
Geografia

Środowisko geograficzne Polski - szata roślinna i świat zwierzęcy Polski

Środowisko stanowi naturalny warunek życia każdego społeczeństwa. Człowiek żyje i gospodaruje w określonych warunkach środowiska, korzysta z jego zasobów, przekształca poszczególne elementy oraz wprowadza do środowiska nowe elementy- tzw. wytwory...poleca84%
Geografia

Konspekt i prowadzenie lekcji: Ochrona przyrody na świecie

Konspekt i prowadzenie lekcji: OCHRONA PRZYRODY NA ŚWIECIEpoleca85%
Geografia

Turystyka, przemysł, globalizacja, ochrona przyrody.

Turystyka, przemysł, klasyfikacja przemysłu, rewolucje przemysłowe, globalizacja, ochrona przyrody , UNESCO, NAFTA, OECD, OPEC. Ściąga. Krótko. Treść w załączniku.poleca81%
Biologia

Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody

1. Ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem 2. Ochrona przyrody - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobówpoleca81%
Biologia

Ochrona przyrody

naturalnych zasobów. Ochrona przyrody oznacza rozważne wykorzystanie tych bogactw i ich ochronę. Oznacza to również obowiązek zachowania najpiękniejszych naturalnych fragmentów przyrody (rezerwaty). Wpoleca86%
Biologia

Ochrona przyrody.

naturalnych zasobów. Ochrona przyrody oznacza rozważne wykorzystanie tych bogactw i ich ochronę. Oznacza to również obowiązek zachowania najpiękniejszych naturalnych fragmentów przyrody (rezerwaty). W