profil

Teksty 102
Zadania 0
Słowniki 5
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Fotosynteza

poleca57%
Biologia

Fotosynteza

Jest procesem, w którym dzięki przetworzeniu energii świetlnej w energię chemiczną odbywa się synteza związków organicznych z prostych związków nieorganicznych. Zachodzi w chloroplastach u roślin zielonych i glonów oraz w tylakoidach u sinic i bakterii purpurowych. Wyróżnia się fotosyntezę oksygeniczną , zachodzącą z wykorzystaniem wody i wydzieleniem tlenu, oraz fotosyntezę anoksygeniczną , która przebiega bez uwalniania tlenu, a dawcą wodoru są inne zredukowane związki (np. H 2 S)....

poleca62%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza jest procesem, w którym dzięki przetworzeniu energii świetlnej w energię chemiczną odbywa się synteza związków organicznych z prostych związków nieorganicznych. Zachodzi w chloroplastach u roślin zielonych i glonów oraz w tylakoidach u sinic i bakterii purpurowych. Ogólny bilans fotosyntezy można przedstawić równaniem: Światło absorbowane jest przez barwniki fotosyntetyczne, wśród których największą rolę odgrywa chlorofil. Dodatkowymi barwnikami fotosyntetycznymi są...

poleca76%
Biologia

Fotosynteza faza jasna

W fazie jasnej następuje absorpcja światła przez cząsteczki chlorofilu zgrupowane w dwóch rodzajach kompleksów, zwanych fotosystemami (fotosystem I i fotosystem II), z których każdy składa się z 300-400 ciasno upakowanych cząsteczek chlorofilu, powiązanych z białkami. Fotosystemy wbudowane są w błonę tylakoidów i nieznacznie różnią się budową, czego konsekwencją są niewielkie różnice w absorpcji światła ( fotosystem I pochłania światło o maksimum absorpcji 700 nm, fotosystem II o...

poleca50%
Chemia

Reakcje utleniania-redukcji w układach biologicznych

Wiele procesów biochemicznych w organizmach żywych przebiega ze zmianą stopni utlenienia atomów wchodzących w skład biocząsteczek. Procesy transportu elektronów pomiędzy związkami, które na przemian utleniają się i redukują, mają szczególne znaczenie w uzyskiwaniu energii, pochodzącej z utleniania glukozy w czasie oddychania komórkowego oraz syntezy glukozy z tlenku węgla(IV) i wody podczas fotosyntezy. Aby organizm mógł wykorzystać glukozę do syntezy związków „bogatych w energię”, czyli...

poleca54%
Biologia

Fotosynteza faza ciemna

Wytworzony podczas fazy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO 2 w związki organiczne, w fazie ciemnej fotosyntezy , zwanej cyklem Calvina . Cykl ten obejmuje trzy etapy: karboksylację, redukcję i regenerację , a produktem końcowym jest trójwęglowy aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Stanowi on substrat do syntezy heksoz, przede wszystkim glukozy oraz innych związków. Aby mogła powstać l cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL), musi nastąpić związanie podczas...poleca85%
Chemia

Węglowodany

WĘGLOWODANY _______ (CUKRY, SACHARYDY) _...poleca85%
Biologia

Wykłady z fizjologii roślin

GOSPODARKA AZOTOWA Za wiązanie azotu ∙N∙ są odpowiedzialne mikroorganizmy bogate w nitrogenazę wrażliwą na tlen (tlen unieczynnia ten enzym, wiele roślin pobiera azot w nocy). Komórki roślin wchodzących w symbiozę wytwarzają duże ilości...poleca85%
Biologia

Fotosynteza - warunki zajścia, lokalizacja, chemizm i znaczenie

Fotosynteza jest procesem zachodzącym u roślin zielonych oraz nielicznych bakterii (zielone, purpurowe). Fotosynteza przebiega w dwóch etapach, tzw. fazach na terenie chloroplastów. Chloroplasty zawierają grana, które utworzone są z tylakoidów...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Warunki fotosyntezy : Obecność chloroplastów w komórkach Dostępność światła ( słoneczne, elektryczne) Dostępność soli mineralnych (jony magnezowe aktywują fotosyntezę) Dostępność wody Temperatura - optimum 20 -30 C Niedobór jednego...poleca88%
Pedagogika

Ekologia

I ZASADA AUTEKOLOGICZNA - mówi, że żywe organizmy związane są z otoczeniem poprzez swe życiowe potrzeby. II ZASADA AUTEKOLOGICZNA ? mówi, że wymagania organizmu wynikają z jego przystosowań morfologicznych w zasadzie stałych w określonym czasie....poleca85%
Geografia

Warstwy atmosfery i promieniowanie

Atmosfera-najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi. Ma budowę warstwową, co wynika ze zmienności temperatury na różnych jej wysokościach. Troposfera-grubość najw. strefa międzyzwrotnikowa(17-18km), najmn. bieguny(6-8km), w umiarkowanych szer. geogr....poleca85%
Biologia

Biologia - metabolizm

Fotosynteza: Faza jasna (grana): Fotosystemy: PS1 – chlorofil a, karoten (700nm); PS2 – chlorofil a, b, ksantofil (650nm) Fosforelacja cykliczna – zachodzi gdy e z PS1 po przejściu przez szereg przenośników z powrotem wracają do PS1; energia...poleca85%
Geografia

Kambryjski wybuch życia

„Istnienie człowieka to zaledwie tylko chwila w porównaniu z wiekiem Ziemi”. W erze paleozoicznej, erze kambru (590 mln. Lat temu) kiedy zaczęły się zalewy morskie oraz następowały liczne erupcje wulkaniczne a intruzje magmowe były bardzo...poleca87%
Biologia

Wymieranie

Wymieranie jest to okres w historii Ziemi, podczas którego nastąpiło \"gwałtowne\" (w geologicznej skali czasu) wymarcie wielu grup organizmów. Wielkie wymierania następują cyklicznie w historii życia, mając duży wpływ na kierunki późniejszej...poleca85%
Biologia

Słownik do biologi (A -F)

A Akson - długa, pojedyncza wypustka występująca w komórce nerwowej. Ameba - słodkowodny pierwotniak o bardzo zmiennym kształcie. Porusza się za pomocą...poleca85%
Biologia

Przestrzenna organizacja komórki

Przestrzenna organizacja komórki: składniki plazmatyczne-cytoplazma, jądro komórkowe wraz z jąderkiem, mitochondria, siateczkę wewnątrzplazmatyczna, lizosomy i aparat Gogiego oraz plastydy, wystepujace tylko w komorkach roslinnych. Te skladniki to...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

FOTOSYNTEZA, asymilacja węgla, złożony proces wytwarzania zwizków organicznych z dwutlenku węgla i wody kosztem energii wietlnej, przebiegajcy wg ogólnej reakcji: 6CO2 + 6H2O + energia wietlna = C6H12O6 + 6O2; fotosyntezę mog przeprowadzać roliny...poleca87%
Biologia

Pierwiastki u roślin

MAKROELEMENTY Węgiel – podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastków. Dzięki temu związki węgla mogą występować w postaci długich łańcuchów – prostych lub...poleca85%
Fizyka

Alternatywne źródła energii

Energia słoneczna. W Kalifornii na pustyni Mojave, 200 km na NE od Los Angeles, w latach 1984-1992 powstał kompleks 13 elektrowni heliotermicznych o różnej mocy. Również w Kalifornii w 1984 r. uruchomiono elektrownię Carissa Plain wytwarzającą...poleca85%
Biologia

Fotosynteza - chemizm

CHEMIZM FOTOSYNTEZY Fotosynteza - proces powstawania zwiazków chemicznych u roslin w wyniku wykorzystania energii swiatla. Zachodzi w chloroplastach. FAZA JASNA Fosforylacja fotosyntetyczna - faza jasna fotosyntezy zachodzi w granach...poleca85%
Biologia

Komórki

Komórka bakteryjna i komórka eukarioty. Podobieństwa: ściana komórkowa, błona komórkowa, cytoplazma podstawowa, rybosomy.Różnice: E jądro komórkowe – B posiada tylko obszar jądrowy |E mają cytoszkielet, mitochondrium,struktury Goldiego, siateczkę...poleca85%
Biologia

Energetyka życia

Oddychanie jako proces kataboliczny. Wszystkie procesy fizjologiczne i reakcje anaboliczne, każdy rodzaj pracy wykonywanej przez organizm wymagają dopływu energii. Powstaje ona w procesach utleniania biologicznego - oddychania, którego...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym głównie w liściach a dokładniej w chloroplastach. To proces anaboliczny, wiążący się z dostarczeniem z zewnątrz energii świetlnej. Przeprowadzana jest wyłącznie przez organizmy...poleca85%
Biologia

Przemiena materii

Przemiana materii to wszystkie procesy chemiczne i związane z nimi przemiany energetyczne , zachodzące w każdej zywej komórce. Typy reakcji na przemianę materii: -procesy syntezy i fotosyntezy -procesy rozpadu i oddychanie komórkowepoleca85%
Biologia

Fotosynteza - reakcje zależne od światła

1. Autotrofy czyli organizmy samożywne obejmują fotoautotrofy i chemoautotrofy.Do fotoautotrofów zaliczamy: -rośliny zielone i niektóre protesty oraz sinice i nieliczne bakterie tzw. purpacerowe Chemoautotrofami są niektóre bakterie...poleca85%
Biologia

Fotosynteza cykliczna

Fotosynteza cykliczna zachodzi w fazie ciemnej fotosyntezy. W fazie tej siła asymilacyjna redukuje CO2 i proces ten ma charakter cykliczny – odbywa się na zmianę. KARBOKSYLACJA polega na przyłączeniu CO2 do akceptora = 1-5dwufosforybuloza ( =...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Barwniki asymilacyjne, substancje barwne niezbędne w fotosyntezie, absorbujące światło o określonej długości fali i nadające barwę roślinom. Należą tu np. zielone chlorofile, karotenoidy i fikobyliny o barwach od żółtej do czerwonej. Barwniki...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Faza jasna(świetlna) 24H2O +en.świetlna= 24H+24OH 24OH+ 12H2O2 (nadtlenek wodoru)= 12H2O+ 6O2 Faza ciemna(asymilacjaCo2) 24H+ 6CO2=C6H12O6(asymilat)+ 6H2O reakcja fotosyntezy: 24H2O+ 6CO2=en.słon.,chlorofil=C6H12O6+ 18H2) +6O2(^)...poleca85%
Biologia

Fotosynteza i chemosynteza

Autotrofizm – samożywne - fotosynteza lub chemosynteza Heterotrofizm – cudzożywne – spożywają pokarmy w całości, kawałkach itp. Fotosynteza dzięki chlorofilowi roślin produkowany pokarm i woda z solami min. H2O + sole min + chlorofil +...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

TKANKI ROŚLINNE - to grupa tkanek wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie. Komórki tworzące tkankę mają wspólne pochodzenie (czyli wywodzą się z tej samej części zarodka) i zbliżoną budowę. Najważniejszą ich cechą jest...poleca85%
Geografia

Środowisko geograficzne Polski - szata roślinna i świat zwierzęcy Polski

Środowisko stanowi naturalny warunek życia każdego społeczeństwa. Człowiek żyje i gospodaruje w określonych warunkach środowiska, korzysta z jego zasobów, przekształca poszczególne elementy oraz wprowadza do środowiska nowe elementy- tzw. wytwory...poleca86%
Biologia

Fotosynteza - przebieg

FAZA ŚWIETLNA. Cząsteczki chlorofilu po zaabsorbowaniu kwantów światła przechodzą w stan wzbudzenia, co powoduje wybicie z nich elektronów. Wybite elektrony mają zapas energii wskutek pochłonięcia kwantów światła. Elektrony te są wyłapywane i...poleca85%
Biologia

Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.

JĄDRO KOMÓRKOWE: centrum, mózg komórki. Kształt kulisty, fasolkoawaty, okrągły, występują na ogół pojedyńczo Ale może być ich więcej lub wcale (czerwone krwinki) Jądro otoczone jest podwójną otoczką jądrową (zew. i wew.) Zew. Nadaje kształt...poleca85%
Biologia

Fotosynteza.

Cześć I Wykazanie zasadniczej roli światła w procesie fotosyntezy Obcięliśmy kilka liści z krzemu róży. Jedną część włożyliśmy do ciemnego miejsca drugą włożyliśmy do szalki Petriego. Następnie zalaliśmy je ciepłą wodą i odczekaliśmy 5...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza jest podstawowym dla życia procesem biologicznym polegającym na wbudowywaniu CO2 do związków organicznych, a przeprowadzany przez organizmy fotosyntetyzujące, czyli rośliny zielone i niektóre bakterie. Nazwa "fotosynteza" pochodzi z...poleca85%
Biologia

Metabolizm, cykl krebsa, osmoza itd

Metabolizm to wszystkie zachodzące w kom reakcje chemiczne. Warunkiem życia kom jest przemiana materii i tworzące się związki przemiany energetycznej. Metabolizm nie zawsze przebiega tak samo. Procesy katabolizmu i anabolizmu zachodzą...poleca85%
Biologia

Rola fotosyntezy w życiu i gospodarce człowieka

Podstawowy dla życia proces biologiczny przeprowadzany przez organizmy fotosyntetyzujące, czyli rośliny zielone i niektóre bakterie. Rośliny zielone są jedynymi producentami materii organicznej,stanowiącej pokarm dla organizmów...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza u roślin pustynnych Rośliny rosnące w bardzo suchym klimacie zwane są kserofitami (grec. Kseros - suchy, phyton - roślina) wykształciły liczne i szczególne rodzaje przystosowań anatomicznych, które pozwalają im przeżyć w warunkach...poleca85%
Biologia

Ściąga z bakterii, protistów, wirusów i innych

Bakterie, protisty, wirusy, paprotniki, mszaki, w wersji na sciągę w załączniku :) Bakterie-mikroorganizmy bezjądrowe o prostej budowie komórek; większośc jest cudzożywna, niektóre samożywne Protisty- organizmy jądrowe o prostej budowie ciała...poleca85%
Biologia

Fotosynteza - ściąga

Fotosynteza - to synteza cukrów z dw. węgla i wody przy udziale światła. Produktem ubocznym jest tlen. Oddychanie komórkowe (tlenowe) zachodzi w mitochondri polega na rozkładzie glukozy na dw. wegla i energie. Oddychanie beztlenowe -...poleca84%
Biologia

Ewolucja roślin

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony. Najwczęśniejszymi formami roślinnymi były...poleca85%
Biologia

Fotosynteza

Fotosynteza-proces syntezy węglowodanów CO2 i wody przy udziale energii świetlnej. CO2+→ cukier + O 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2↑ Etapy: -faza (świetlna) jasna, fotoliza wody-rozkład wody pod wpływem światła na wodór i grupę wodorotlenową H2O→H+OH...poleca86%
Biologia

Białka i cukry.

Właściwości i budowa białek. Dotychczas nie poznano żadnego układu biologicznie czynnego, który nie zawiera białek. W ustroju dorosłego człowieka stanowią średnio 56% suchej masy ciała. Skład białek: C, H, O, N, S, P. Wykrywanie aminokwasów w...poleca85%
Biologia

Biologia. Organizm a środowisko.

Jest to przygotowanie do sprawdzianu dla klas II gimnazjum.poleca85%
Biologia

Fotosynteza, odżywianie się organizmów - najważniejsze informacje

BIOLOGIA  Samożywność – zdolność do tworzenia bogatych w energię związków organicznych z pobranych ze środowiska prostych, nieorganicznych związków, takich jak CO2 i H2O.  chlorofil – barwnik obowiązkowy, aby powstała fotosynteza, ponieważ...poleca83%
Biologia

Materiały na mature z biologii

1. KOMÓRKA (systematyka)Korelacja budowy poszczególnych organelli komórkowych z pełnioną przez nie funkcją.· Teoria komórkowa· Kształt komórek· Wielkość komórek· Składniki komórki:błona komórkowa - funkcja- charakterystyka- budowa chemiczna- błona...poleca84%
Biologia

Poziomy troficzne

POZIOMY TROFICZNE - pod względem odżywiania się populacje podzielono na grupy zwane poziomami troficznymi PRODUCENCI to rośliny zielone i samożywne protisty zdolne do samodzielnego wytwarzania zw organicznych w procesie fotosyntezy,...poleca83%
Biologia

Liść jako organ oddychania, fotosyntezy, transpiracji

Liść jest organem fotosyntezy, oddychania i transpiracji. W moim referacie bliżej przyjrzę się tym procesom i miejscu ich zachodzenia – liściu. Na początku chciałabym krótko wyjaśnić znaczenie pojęcia fotosynteza. Otóż proces...poleca82%
Biologia

Odżywianie się organizmów.

ODŻYWIANIE SIĘ ORGANIZMÓW SAMOŻYWNYCH: Rośliny to organizmy samożywne-wytwarzają pokarm(zw.org.)z pobranych ze środowiska zw.nieorg.(H2O,CO2)przy udziale energii słonecznej-fotosynteza Przystosowanie liści do fotosyntezy-obecność...poleca84%
Biologia

Fotosynteza i chemosynteza - charakterystyka.

FOTOSYNTEZA to złożone reakcje syntezy związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych ( CO2, H2O ), które odbywają się poprzez wykorzystanie energii świetlnej. W procesie tym powstają związki mniej utlenione, a tym samym bogatsze w...