profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Inżynieria genetyczna roślinpoleca85%
Biologia

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna zwierząt Chemicy pracujący nad białkami zmieniają sekwencje nukleotydowe sklonowanych genów, aby uzyskać zmienione białka w czystej postaci w dużych ilościach. Biologów zaś interesują skutki, jakie wywierają zmiany w...poleca87%
Biologia

Inżynieria genetyczna zwierząt i roślin. Wywoływanie mutacji.

Inżynieria genetyczna zwierząt Chemicy pracujący nad białkami zmieniają sekwencje nukleotydowe sklonowanych genów, aby uzyskać zmienione białka w czystej postaci w dużych ilościach. Biologów zaś interesują skutki, jakie wywierają zmiany w...poleca85%
Biologia

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna Inżynieria genetyczna jest stosunkowo nawą gałęzią nauk, czasem myląco zwana nową biotechnologią, w celu upodobnienia jej do nauki wykorzystującej od wieków żywe organizmy w procesie produkcji, jak np. wykorzystywanie...poleca85%
Biologia

Inżynieria genetyczna roślin

Gąsienice nie zniszczą liści pomidora, którego komórki zawierają gen kodujący białko toksyczne dla gąsienic. Gen pochodzi z bakterii Bacillus thuringiensis Inżynieria genetyczna roślin Celem doświadczalnych modyfikacji genomów...poleca85%
Biologia

Inżynieria genetyczna roślin i zwierząt. Wywoływanie mutacji.

Inżynieria genetyczna zwierząt Chemicy pracujący nad białkami zmieniają sekwencje nukleotydowe sklonowanych genów, aby uzyskać zmienione białka w czystej postaci w dużych ilościach. Biologów zaś interesują skutki, jakie wywierają zmiany w...poleca87%
Biologia

Inżynieria genetyczna.

Celem doświadczalnych modyfikacji genomów roślinnych, podobnie jak zwierzęcych, jest zrozumienie fundamentalnych procesów biologicznych. W przypadku roślin kwestie o podstawowym znaczeniu to proces różnicowania tkanek oraz mechanizm indukowania...poleca92%
Biologia

Genetyka współczesna

Naukowcy są w stanie kontrolować coraz to nowe aspekty życia. Mogą własne zwierzęta, drzewa i zboża. Ten zakres kontroli to jednak za mało dla przemysłu genetycznego. Poprzez zdobycie praw do własności do genów, przemysł stopniowo przejmuje...poleca87%
Biologia

Inżynieria dynamicznie rozwijającą się nauką

Temat : Inżynieria genetyczna dynamicznie rozwijającą się nauką. Inżynieria genetyczna stwarza możliwości konstruowania organizmów o zupełnie nowych właściwościach genetycznych, które na drodze naturalnych procesów mutacji i rekombinacji nigdy...