profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obraz kobiety w pieśni Panny XIpoleca85%
Język polski

Ewolucja ideału kobiety w literaturze średniowiecza i renesansu

Kobiety od najdawniejszych czasów były uznawane za istoty słabsze i wrażliwsze od mężczyzn. W związku z tym, nigdy nie były traktowane na równi z nimi. Uważano je za symbol tajemniczości, piękna i doskonałości. Przez stulecia w literaturze i...poleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego "Panna XI".

Nadawcą wiersza jest Jan Kochanowski, a odbiorcą jego żona Dorota Podlodowską. Pieśń jest utworem refleksyjno-miłosnym, w którym Kochanowski opisuje swoją małżonkę porównując ja do najpiękniejszych rzeczy istniejących na ziemi. W utworze ukazane...poleca85%
Język polski

Ewolucja ideału kobiety w literaturze średniowiecza i renesansu

doskonałości. Przez stulecia w literaturze i sztuce ukazywane były przede wszystkim jako żony, matki i kochanki. Ideał Kobiety zmieniał się wraz z daną epoką i modą. Wraz z upływem czasu zmieniał siępoleca85%
Wiedza o kulturze

Jak zmieniał się stosunek do piękna i brzydoty na przestrzeni dziejów?

były one stonowane. Dzisiejsi malarze zawdzięczają im farbę olejną, bez której nie stworzono by tak wspaniałych obrazów. W epoce Średniowiecza nie wprowadzono wielu innowacji w stosunku do