profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Narrator w epicepoleca85%
Język polski

Wybrane gatunki literackie.

Epopeja(epos)- literacki wielki poemat epicki( historyczny, legendarny, ludowy) opiewający w podniosłej, uroczystej formie czyny bohaterów lub życie całej zbiorowości w przełomowych chwilach dziejowych. Fabuła- literacki układ zdarzeń, wątków,...poleca84%
Język polski

Rodzaje literackie

Rodzaj literacki-system ogólnych zasad, według których zbudowane jest dzieło literackie EPIKA: narrator w 3os lub1; dialogi -epopeja-długi utwór epicki ukazujący bohatera zbiorowego i indywidualnego na tle ważnych wydarzeń historycznych,...poleca78%
Język polski

Gatunki i rodzaje literackie - liryka, epika i dramat.

Epika 1. Definicja . Epika - rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawierać jeden (nowela) lub...poleca84%
Język polski

Gatunki literackie oświecenia - bajka, satyra, poemat historyczny, powieść, sielanka.

licznego zgromadzenia (przemówienie) H.Kołłątaj "Listy Anonima", S.Konarski "O skutecznym rad sposobie" Rozprawa - obszerny utwór traktujący w sposób problematyczny wybrane zagadnieniepoleca83%
Język polski

Rodzaje literackie - przypomnienie wiadomości.

pośredni (np. wysłuchanie deklamacji) zazwyczaj pośredni (obejrzenie konkretyzacji: widowiska teatralnego) Wybrane gatunki baśń, epos, opowiadanie, powieść, pamiętnik hymn, oda, sonet, elegia, haikupoleca81%
Język polski

Rodzaje literackie: liryka, epika, dramat.

. wysłuchanie deklamacji) zazwyczaj pośredni (obejrzenie konkretyzacji: widowiska teatralnego) Wybrane gatunki baśń, epos, opowiadanie, powieść, pamiętnik hymn, oda, sonet, elegia, haiku tragediapoleca83%
Język polski

Literatura starożytna i średniowieczna - wybrane zagadnienia

popularnonaukowa, literatura faktu, piękna, graniczna, dydaktyczna oraz publicystyka. Istnieją także różne gatunki literackie , takie jak: OPOWIADANIE - niewielki utwór epicki o jednowątkowej fabule ipoleca84%
Język polski

Kultura śródziemnomorska – źródłem inspiracji dla wielu twórców literackich. Interpretując wybrane teksty wyjaśnij jaką funkcję pełnią nawiązania.

myślenia, pierwowzory zachowania, odczuwania, które to również czerpiemy z kultury śródziemnomorskiej. Niewątpliwie w większości epok odnaleźć można dzieła literackie , których treść lub budowa, a w