profil

Wybrane gatunki literackie.

drukuj
poleca 85% 185 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Epopeja(epos)- literacki wielki poemat epicki( historyczny, legendarny, ludowy) opiewający w podniosłej, uroczystej formie czyny bohaterów lub życie całej zbiorowości w przełomowych chwilach dziejowych.

Fabuła- literacki układ zdarzeń, wątków, motywów w utworze literackim, teatralnym lub filmowym pozostających w związkach przyczynowo-skutkowych i czasowych.

Narrator- literacka osoba opowiadająca, podmiot narracki w utworze epickim.

Nowela- literacki, krótki utwór epicki napisany proza o związłej, jednowątkowej fabule i wyrazistej kompozycji pokrewnej strukturze dramatu, zamknięty puentą.

Esej- szkic literacki, rozprawa ujmująca temat w sposób subiektywny, zespalająca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej.

Felieton- krótki utwór publicystyczno- dziennikarski, napisany w sposób lekki i efektowny, utrzymany w osobistym tonie.

Kronika- chronologiczny zapis wydarzeń, utwór dziejopisarski o charakterze publicystycznym lub literackim, typowy dla średniowiecza, zawierający opis wypadków historycznych przeszłych lub współczesnych autorowi.

Reportaż- gatunek dziennikarski(w prasie, radiu, filmie, telewizji), którego celem jest przekazanie wiadomości znanych autorowi( reporterowi) z bezpośredniej obserwacji i autentycznych materiałów.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (6) Brak komentarzy
6.6.2011 (05:13)

nieźle jak na krótką powtórkę daje -6 :D

24.3.2011 (16:36)

super daje 4 lol

21.1.2009 (19:57)

jest ok..5 z plusem odemnie..