profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Napisz list do politykapoleca84%
Język polski

List do polityka

14 luty 2010r. Sochaczew Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać mój list. Mianowicie, widząc...poleca85%
Język polski

List do polityka

Warszawa, 20.11.2008 Szanowny Panie Premierze W moim skromnym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnymi problemami. Wiem, że jest Pan człowiekiem bardzo zajętym, jednak wierzę, że z okazji kampanii „Młodzież przyczynia...poleca85%
Język polski

List otwarty do sławnego polityka.

1 październik 2004r. Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać ipoleca83%
Język polski

List do Małego Księcia

urzędzie, gdzie ludzie przychodzą, żeby załatwić różne ważne sprawy, takie jak wyrobienie dowodu czy zawarcie ślubu. Ale Dorośli zawsze lubią komplikować różne rzeczy, więc do tego potrzebne są różnepoleca85%
Język polski

List otwarty antywojenny.

zacząłem się interesować polityką i działaniami wojennymi państwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tej dziedzinie wielu rzeczy jeszcze nie wiem, nie rozumiem dlatego proszę Pana o przeczytanie mojegopoleca85%
Biologia

List do wody

zanieczyszcza tak potrzebną do życia wodę. Bez wody umiera każde żywe stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Cała woda, także woda z kranu, pochodzi z obiegu hydrologicznego: z oceanów, jezior i rzekpoleca85%
Historia

Napisz list do ambasadora Francji w Berlinie, w którym przedstawisz ówczesną sytuację Niemiec w latach '30 (praca na 250 słów)

niepokojących wydarzeń, które niosą za sobą groźbę naruszenia bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. Dlatego też czuję się zobligowany do przedstawienia Panu moich refleksji w tym aspekcie. Jak Panu