profil

Napisz list do ambasadora Francji w Berlinie, w którym przedstawisz ówczesną sytuację Niemiec w latach '30 (praca na 250 słów)

poleca 85% 138 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

UWAGA! NIE DLA UCZNIÓW IX LO W GDAŃSKU!Premier Francji Berlin, 3 września 1939 r.
w Paryżu


Szanowny Panie Premierze,

W Niemczech w ostatnich latach zaistniało wiele niepokojących wydarzeń, które niosą za sobą groźbę naruszenia bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. Dlatego też czuję się zobligowany do przedstawienia Panu moich refleksji w tym aspekcie.
Jak Panu wiadomo, 30 I 1933 r. kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler – człowiek nieobliczalny, mający zapędy dyktatorskie, cieszący się poparciem społeczeństwa. Jego współpracownikami zostali: Hermann Gring – minister lotnictwa i premier Prus oraz Rudolf Hess - zastępca partyjny Fhrera i minister Rzeszy. Celem polityki tego rządu jest zapewnienie „przestrzeni życiowej” dla ludności aryjskiej. Założenie to znalazło odbicie w ustawach norymberskich z 1935 r. obejmujących zasady represji i eksterminacji żydowskiej oraz we wcieleniu do Rzeszy w 1938 r. obszarów Austrii.
Zarzuca się, że prowadzona przez rząd francuski i brytyjski polityka appeasement’u rozzuchwaliła Hitlera, a konferencja w Monachium w 1938 r. umożliwiła Niemcom zajęcie części Sudetów. Wszystko wskazuje, że Hitler pragnie uniknąć wojny na dwa fronty i zakłada, iż nie podejmiemy działań zbrojnych.
Zostałem poinformowany, że 5 V 1939 r. Miało miejsce wystąpienie polskiego ministra Józefa Becka, w wyniku czego Polska odrzuciła żądania Niemiec dot. włączenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy i budowy eksterytorialnego korytarza oraz przystąpienia do paktu antykominternowskiego.
Panie Premierze, niepokoi mnie fakt, iż 23 VIII 1939 r. Został zawarty układ o nieagresji między Niemcami i ZSRR. Podpisali go ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy – Joachim Ribbentrop i ZSRR - Wiaczesław Mołotow. Sytuacja w całej Europie jest bardzo napięta. Moi informatorzy donoszą, że układ ten zawiera również tajny protokół.
Jak Panu wiadomo, 1 IX 1939 r. Nastąpiła agresja Niemiec na Polskę. Mimo zaciekłego oporu kraj ten skazany jest na klęskę. W ten sposób Hitler zapoczątkował doktrynę Blitzkrieg’u.
Ostrzegam, że ostatnie działania Fhrera mogą doprowadzić do rozszerzenia się wojny na całą Europę, w tym również na Francję.

Z poważaniem,
Ambasador Francji
w Berlinie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji