profil

Wybierz przedmiot
Teksty 24
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Na czym polega rusyfikacjapoleca85%
Historia

Rusyfikacja

Upadek powstania styczniowego zapoczątkował represje rosyjskie w Królestwie Polskim. Ostatecznie zniesiono autonomię Królestwa Polskiego likwidując polskie instytucje rządowe (Radę Stanu, Radę Administracyjną i Sekretariat Stanu Królestwa...poleca85%
Historia

Rusyfikacja i Germanizacja

RUSYFIKACJA: 1) zniesiono wszystkie wyzsze urzedy Królestwa i zastapiona je rosyjskimi 2) zlikwidowano osobny budzet i sadownictwo 3) zamknieto warszawska Szkole Glówna, a zamiast niej otwarto rosyjski uniwersytet 4) od 1874r. rzadzil wojskowy...poleca85%
Historia

Czy Polacy stracili wiek XIX?

Wiek XIX jest w historii Polski okresem bardzo wielu walk i bojów o niepodległość, przemian politycznych, społecznych i gospodarczych oraz rozwoju kulturalnego i naukowego. Jeśli spojrzeć na zadane w temacie pytanie tylko...poleca85%
Historia

Postawa polskiego społeczeństwa wobec polityki zaborców.

Polityka ugody z zaborcami. Młodzi konserwatyści krakowscy – „Stańczycy” - (Walerian Kalinka, Józef Szujski – historycy, Stanisław Tarnowski – historyk literatury, Stanisław Koźmian – publicysta) potępiali oni koncepcję zbrojnej walki o...poleca85%
Historia

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim.

Zając Małgorzata kl. III b nr 34 PRZEMIANY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA ZIEMIACZ POLSKICH W II POŁOWIE XIX WIEKU POD ZABOREM ROSYJSKIM Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa,...poleca85%
Historia

Porównaj i oceń politykę zaborców wobec społeczeństwa polskiego w latach 1864–1914.

W zaborze rosyjskim i Kongresówce władze carskie nasiliły system represji po powstaniu styczniowym. Wprowadzony w 1861 roku stan wojenny utrzymano aż do początków XX wieku. Po powstaniu aresztowania dotyczyły głównie powstańców i osób im...poleca85%
Historia

Społeczeństwo polskie wobec polityki germanizacji i rusyfikacji.

Ostateczna konwencja, dotycząca trzeciego rozbioru ziem polskich została podpisana 26 stycznia 1797 roku. Wtedy to właśnie duże i liczące się państwo, o wielowiekowej historii i bogatej kulturze przestało istnieć na mapie Europy na przeszło 120...poleca85%
Historia

Charakterystyka zaborów

wiadomości zawarte są w załącznikupoleca83%
Historia

Walka o zachowanie polskości w zaborze rosyjskim i pruskim w 2. połowie XIX w.

Naród polski znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w wyniku klęski powstania styczniowego. Natychmiast po jego stłumieniu zarządzono represje wobec polskiej ludności znajdującej się na ziemiach rosyjskich. Nastroje Polaków były bardzo...poleca83%
Historia

Rusyfikacja i germanizacja Życie Polaków pod zaborami

Rusyfikacja i germanizacja Życie Polaków pod zaborami a)germanizacja, Kulturcampf(?walka o kulturę?) Wielkie Księstwo Poznańskie oraz dzielnice dawnej Polski-Pomorze, Śląsk oraz Warmia i Mazury znajdowały się pod panowaniem zaboru...poleca83%
Historia

Okupacja niemiecka i radziecka (+ pojęcia)

OKUPACJA NIEMIECKA- system administracji III Rzeszy na terytorium RP, zajętym IX 1939 w wyniku agresji oraz po podziale państwa pol. dokonanym przez Niemcy i ZSRR (układ o przyjaźni i granicy zawarty 28 IX 1939, korygujący ustalenia paktu...poleca83%
Historia

Rusyfikacja

Jest to szczególnie nasilony proces w okresie rozbiorów Polski, w którym państwo rosyjskie chciało doprowadzi do wynarodowienia przez narzucanie języka, kultury, sztuki, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich. Ze względu na jeszcze ubogą...poleca82%
Historia

Jak Polacy walczyli z rusyfikacją i germanizacją?

Może zacznijmy od tego, co to oznaczają te pojęcia. Otóż, rusyfikacja to (cytuję): „proces polegający na dążeniu władz rosyjskich do wynarodowienia ludności podbitych państw poprzez narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w...poleca84%
Historia

Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Polaków na przełomie XIX i XX wieku

Po klęsce powstania styczniowego (1863-64) nasi zaborcy zaostrzyli rygor. Polacy myśleli, że nawet jeśli przegrają – to i tak otrzymają więcej praw. Stało się wręcz przeciwnie. Każdy zabór wyglądał jednak nieco inaczej. Rosjanie postanowili...poleca85%
Historia

W jaki sposób próbowano rusyfikować naród polski?

Rusyfikacja to polityka władz rosyjskich zmierzająca do wynarodowienia ludności polskiej zamieszkującej tereny, które w następstwie rozbiorów Polski i traktatu Wiedeńskiego z 1818r. Znalazły się pod panowaniem Rosji. Systematyczną akcją...poleca85%
Historia

Rusyfikacja, a germanizacja.

Państwo rosyjskie poprzez rusyfikację dążyło do wynarodowienia Polaków przez stopniowe narzucanie języka rosyjskiego, obyczajów, kultury i wzorców, np. w sztuce. Próbowano propagować prawosławie wśród wyznawców innych religii. Zrusyfikowano...poleca85%
Historia

Rusyfikacja, Germanizacja, Galicja - pojęcia

Rusyfikacja Rosja prowadziła politykę wobec Polaków. Wprowadzili język rosyjski do szkół i urzędów. Zlikwidowali Kościół Unicki. Zlikwidowali odrębność Królestwa Polskiego i nazwali go Krajem Nadwiślańskim. Polacy mieli różne metody walki z...poleca80%
Historia

Zabór rosyjski

W drugiej połowie 19 wieku po stłumieniu powstania styczniowego rząd carski dążył do zdławienia naszej niepodległości. Rozpoczął rusyfikacji, czyli wynaradawiania ludności polskiej. Narzucali Polakom kulturę i język rosyjski. Zrusyfikowano...poleca84%
Historia

Porównanie sytuacji w trzech zaborach polskich

W zaborze rosyjskim i Kongresówce władze carskie nasiliły system represji po powstaniu styczniowym. Wprowadzony w 1861 roku stan wojenny utrzymano aż do początków XX wieku. Po powstaniu aresztowania dotyczyły głównie powstańców i osób im...poleca83%
Historia

Rusyfikacja i germanizacja

Rusyfikacja na ziemiach polskich szczególnie nasiliła się po upadku powstania listopadowego. Królestwo Polskie zostało inkorporowane do Imperium Rosyjskiego stając się jego integralną częścią, wprowadzono rosyjski system monetarny, a w 1847...poleca82%
Historia

Rusyfikacja i germanizacja

Germanizacja - proces wynarodowienia, poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej. Po upadku powstania styczniowego nastąpiły masowe aresztowania...poleca84%
Historia

Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku

Represje po Powstaniu Listopadowym – początek rusyfikacji. Car Mikołaj I zlikwidował Konstytucję Królestwa i ogłosił w 1832 roku Statut Organiczny, znoszący odrębność Kongresówki. Zlikwidowano sejm oraz wojsko, zostawiając Radę Stanu, Radę...poleca83%
Historia

Rozwój polskiej kultury w XIX wieku, mimo braku państwa.

CZY SŁUSZNA JEST OPINIA, ŻE MIMO BRAKU PAŃSTWA KULTURA POLSKA ROZWIJAŁA SIĘ PRĘŻNIE W XIX W.? Od czasów średniowiecza po wiek XIX rozwój kulturalny kraju podlegał wpływom Europy Zachodniej i Środkowej, jak również Włoch. Odbicie tego znaleźć...poleca80%
Historia

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

Powstanie Styczniowe podobnie jak Listopadowe zakończyła się klęską narodu polskiego. Jest jedna między nimi różnica. Po powstaniu z 1831 r. układ sił społecznych nie uległ zasadniczym zmianom, po drugim - w 1863 r. - dokonały się one jako...