profil

Rusyfikacja

poleca 85% 320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

*Rusyfikacja: Rosja prowadziła politykę wobec Polaków. Wprowadzili język rosyjski do szkół i urzędów. Zlikwidowali Kościół Unicki. Zlikwidowali odrębność Królestwa Polskiego i nazwali go Krajem Nadwiślańskim. Polacy mieli różne metody walki z rusyfikacją. Rozwijali tajne nauczanie. Wprowadzali hasła pracy organicznej. Polacy zakładali tajne biblioteki oraz koła samokształceniowe. Kościół nazywany ostoją polskości
*Germanizacja: Hakata- była to organizacja skupiająca inteligencję niemiecką, szykanująca Polaków i uświadamiająca im ich niższość. Kulturkampf- walka o czystą kulturę niemiecką skierowaną przeciwko polskiemu kościołowi. Rugi pruskie- usówanie Polaków pochodzących z zaboru rosyjskiego i austriackiego, a od lat pracujących w Prusach. Zakaz stawiania domów na nowo zakupionych parcelach. Komisja Kolonizacyjna- organizacja zajmująca się wykupem ziemi z rąk Polaków i sprzedażą jej kolonistą niemieckim. Zakaz używania języka polskiego publicznie. Opór Polaków przeciwko germanizacji: zakładanie Polskich banków, spółek, bibliotek ,kółek młodzieżowych ,organizacji oświatowych. Walka w obronie polskiej mowy- dzieci we Wrześni. Walka chłopów polskich o ziemię-Michał Drzymała.
*Galicja:Nadanie Galicji szerokiej autonomi:-wybieranie na namiestników Galicji Polaków,-spolszczenie administracji,-j.polski językiem urzędowym,-zwoływanie sejmu krajowego, -wybieranie posłów polskich do parlamentu austriackiego,-polonizacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Lwowskiej,-powołanie Akademi Umiejętności zajmującej się pracą badawczą i naukową,- działalność Akademii Sztuk Pięknych tworzącej ?ku pokrzepieniu serc?.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta