profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Motyw powstania styczniowegopoleca83%
Język polski

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w

Powstanie styczniowe z 1863 roku było najdłuższym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków, który swoim zasięgiem objął Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Walkę zbrojną poprzedziły liczne demonstracje patriotyczne....poleca84%
Język polski

Obraz i ocena powstania styczniowego w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

powstania styczniowego . Mimo iż Grottger żył i tworzył w latach, gdy o Żeromskim jako pisarzu nikt nie słyszał, to ostatnia postać z dzieła Grottgera ukazuje dziwny związek pomiędzy obrazem a opowiadaniempoleca89%
Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

koniecznym w procesie ewolucyjnego rozwoju ludzkości. Motyw Paruzji jest częsty w literaturze i malarstwie , szczególnie w czasach średniowiecza, baroku, romantyzmu (np. w Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiegopoleca85%
Historia i społeczeństwo

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2

polskiej języka niemieckiego i kultury niemieckiej. Daty 1797 – data powstania Legionów Polskich w Reggio we Włoszech. 1830 – data powstania listopadowego. Powstanie wybuchło w nocy z 29