profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Monizm materialistycznypoleca85%
Filozofia

Stanowiska ontologiczne - problem bytu i jego natury.

Ontologia zajmuje centralne miejsce wśród dyscyplin filozoficznych. Rangę tę zapewniły jej ogólność i waga rozpatrywanej problematyki, w pewnym stopniu względy natury historycznej, a także znaczenie dla rozważań, przeprowadzonych w innych...poleca85%
Historia

Jońska filozofia przyrody

Jońska filozofia przyrody (szkoła milezyjska, szkoła jońska) - archaiczny, naiwny grecki materializm żywiołowy zapoczątkowany przez Talesa z Miletu około VI-IV wieku p.n.e.; pierwsze niemitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia natury (physis),...poleca83%
Język polski

Ważne pytania renesansowego i współczesnego poety oraz sposób ich zadawania w „Trenie X” i wierszu „List wysłany w zaświaty”

reprezentantem jest Jarosław Marek Rymkiewicz i jego utwór „List wysłany w zaświaty”. W utworze Jana Kochanowskiego „Tren X” podmiotem lirycznym jest cierpiący ojciec. Ze względu na biografie autora możnapoleca85%
Pedagogika

Społeczeństwo, rzeczywistość społeczna

istoty czy też natury rzeczywistości społecznej. Tadeusz Szczurkiewicz wyróżnia cztery podstawowe stanowiska ontologiczne w ujmowaniu rzeczywistości grupy społecznej mianowicie - Stanowisko