profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Monizm materialistycznypoleca85%
Historia

Jońska filozofia przyrody

Jońska filozofia przyrody (szkoła milezyjska, szkoła jońska) - archaiczny, naiwny grecki materializm żywiołowy zapoczątkowany przez Talesa z Miletu około VI-IV wieku p.n.e.; pierwsze niemitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia natury (physis),...poleca85%
Filozofia

Stanowiska ontologiczne - problem bytu i jego natury.

Ontologia zajmuje centralne miejsce wśród dyscyplin filozoficznych. Rangę tę zapewniły jej ogólność i waga rozpatrywanej problematyki, w pewnym stopniu względy natury historycznej, a także znaczenie dla rozważań, przeprowadzonych w innych...poleca90%
Historia

Jońska szkoła przyrody

Jońska szkoła przyrody (6-5w. p.n.e.) Był to najwcześniejszy okres rozwoju nauki greckiej, którego początek sięga 4w.p.n.e. . NNazwa okresu pochodzi od kolonii jońskich w Milecie, Efezie czy napoleca85%
Filozofia

Szkoła jońska (filozofowie przyrody)

Anaksymandra to bezkres – nieokreśloność. Wychodzi, w poszukiwaniu zasady, poza to, co dawała obserwacja. Nieograniczony rozrost przyrody wskazywał mu, że i zasada przyrody musi być nieograniczonapoleca85%
Filozofia

Filozofia, filozofowie, szkoły filozoficzne

, bytu, kultury, języka. · Jońska filozofia przyrody to ogólne rozważanie o zjawiskach przyrody (były to początki materializmu). Największymi jej filozofami byli: Tales z Miletu (ok. 620-540r.p.n.epoleca84%
Filozofia

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa

1. Jońska filozofia przyrody : -Tales -Anaksymander -Anaksymenes -Heraklit 2. Idealizm optymalny Platona. 3. Realizm umiarkowany Arystotelesa. Teoria poznania. Gnoseologia z greckiegopoleca86%
Język polski

Filozofia w Antyku i sredniowieczu - skrot

ANTYK • szkoła jońska – przyroda - Talles – wszystko powstało z wody – energia, materia, forma, arche - Anaksymander – wszechświat jako bezkres, wieczny ruch, zasady dedukcji - Heraklit – arche w