profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Monizm materialistycznypoleca85%
Filozofia

Stanowiska ontologiczne - problem bytu i jego natury.

Ontologia zajmuje centralne miejsce wśród dyscyplin filozoficznych. Rangę tę zapewniły jej ogólność i waga rozpatrywanej problematyki, w pewnym stopniu względy natury historycznej, a także znaczenie dla rozważań, przeprowadzonych w innych...