profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Metoda dobrego startupoleca85%
Pedagogika

Logopedia - MDS, W. Sherborne, 18 struktur wyrazowych.

Metoda Dobrego Startu W. Sherborne - ruch rozwijający 18 struktur wyrazowychpoleca86%
Pedagogika

Metoda dobrego startu - Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz prof. dr hab. - psycholog kliniczny dziecięcy, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa dysleksji, przewodnicząca, a obecnie...poleca85%
Pedagogika

Dysleksja

Dysleksja - czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania 3 typy dysleksji wg Marty Bogdanowicz: - Dysleksja typu wzrokowego - u jej podłoża leżą zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo...