profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Mendel Gdański przestrogapoleca85%
Język polski

"Mendel gdański" - skupienie na antysemityzmie.

W noweli Konopnicka przestrzega przed nietolerancyjnym i nieprzemyślanym stosunkiem do ludzi innego pochodzenia. Mendel, mieszkaniec Warszawy - to Stary introligator, żyd głęboko związany z miastem, w którym spędził całe życie. Czuł się Polakiem,...poleca85%
Język polski

Protest, apel, przestroga..., które z wymienionych określeń najpełniej oddają wymowę nowel "Mendel Gdański" i "Miłosierdzie gminy" Marii Konopnickiej.

Najbardziej trafnym z tych określeń jest słowo "przestroga". Było to najprawdopodobniej hasło przewodnie nowel "Mendel Gdański" i "Miłosierdzie gminy" Marii Konopnickiej. "Protest" jest jak gdyby na drugim planie, lecz też jest dość mocno...poleca89%
Język polski

"Każdy nosi w sobie zawiłość dziejów, i możliwą, a niespełnioną odmiane swego losu" (Jan Parandowski). Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Żydów. Rozprawka odwołująca się do fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Mendla G

rozprawę Orzeszkowej była Maria Konopnicka, która w roku 1890, w Przeglądzie Literackim ogłosiła nowelę Mendel Gdański . Później nowela została włączona do zbioru Na drodze, który wydany został w rokupoleca85%
Język polski

Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społecznej.

pozbawionego opieki dziecka, które ginie niezauważone przez nikogo, kontrast wsi i dworu, oskarżenie "wyższych sfer". 2. Problem żydowski: - Maria Konopnicka " Mendel Gdański "poleca85%
Język polski

Problem żydowski, czyli tragedia wyobcowania w literaturze, publicystyce i filmie.

Maria Konopnicka w noweli „ Mendel Gdański ”. Utwór ten jest głosem w tzw. spornej kwestii żydowskiej. Dotyczy problemu uznania Żydów za pełnoprawnych obywateli. Pozytywiści starali się wpłynąć napoleca89%
Język polski

"Lektura powieści stanowi przygotowanie do życia" - ustosunkuj się do opinii Jerzego Kosińskiego odwołując się do wybranych utworów epoki pozytywizmu.

poprawę reformy i pojednanie zwaśnionych od dawna warstw społecznych jest w powieści bardzo wyraźny. Maria Konopnicka w noweli pt. " Mendel Gdański " nawołuje do tolerancji i równouprawnieniapoleca85%
Język polski

Nietolerancja i jej skutki.

pt: „ Mendel Gdański ” autorstwa Marii Konopnickiej. Główna postać w tym utworze jest z pochodzenia Żydem i mieszka w Warszawie. Mendel nie ma rodziny prócz jedynego wnuka Jakuba, z którym spędza dużo