profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Mechanizm wymiany gazowej

poleca35%
Biologia

Wymiana gazowa

Wymiana gazowa u zwierząt polega na pobraniu tlenu ze środowiska i dostarczeniu go do komórek oraz usunięciu z nich dwutlenku węgla na zewnątrz organizmu. W oddychaniu bezpośrednim wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała, w oddychaniu pośrednim w narządach wymiany gazowej. W transporcie gazów między narządami wymiany gazowej a komórkami u części bezkręgowców i wszystkich kręgowców uczestniczy krew. Mechanizm wymiany gazowej przez skrzela określany jest jako przeciwprądowy....poleca83%
Biologia

Mechanizm wymiany gazowej

Wentylacja płuc to wymiana powietrza znajdującego się w płucach. Polega na nieustannym wykonywaniu wdechów i wydechów. Wentylacja płuc zachodzi na skutek pracy mięśni oddechowych. Są to mięśnie międzyżebrowe oraz przepona. Skurcz tych...poleca80%
Biologia

Ryby - charakterystyka

RYBY: Są grupą zmiennocieplnych kręgowców wodnych. Żyją w wodach: słonych, słodkich, ciepłych, zimnych, stojących, płynących. Są przystosowane do życia w toni wodnej, w głębinach, w strefie przybrzeżnej. Mogą występować w grupach nazywanych...poleca84%
Biologia

Organizmy jednokomórkowe, tkanki, wymiana gazowa, mechanizmy wentylacyjne, itp.

komórki, a następnie wchłaniają produkty trawienia. Płynożercy- odżywiają się płynami pobranymi z ciała zwierząt. Wymiana gazowa - proces w którym organizmy pobierają tlen. Proces ten ma za zadaniepoleca85%
Biologia

Wymiana gazowa u zwierząt

ZWIERZĘTA Wymiana gazowa u zwierząt może zachodzićw powietrzu lub w wodzie . Niektóre narządy oddechowe takie jak tchawiki czy płuca , są najlepiej przystosowane do wymiany gazowej w powietrzupoleca85%
Biologia

Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

tkanki spełnia korek wymiana gazowa odbywa się przez przetchlinki – rozsiane w licznych punktach łodygi miejsca, w których miazga korkowa zamiast komórek skorkowaciałych wytwarza luźną tkankę zapewniającąpoleca84%
Biologia

Metabolizm, Anabolizm, Katabolizm, Fotosynteza, Fazy przemian, Wymiana gazowa, Oddychanie tlenowe i beztlenowe itp.

towarzyszy utrata jonów H+, traci energię. Akceptor – ulega redukcji, jeżeli związek chemiczny zyskuje elektrony, czyli zyskuje H+, otrzymuje energię. Wymiana gazowa - dostarczanie tlenu do organizmówpoleca84%
Biologia

Podwójne oddychanie ptaków

U ptaków oddychanie odbywa się w następujący sposób: podczas wdechu powietrze z tlenem rozdziela się na dwie części. Jedna z nich przechodzi przez płuca gdzie następuje wymiana gazowa , a następnie