profil

Biologia (3)
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Mechanizm wymiany gazowej

poleca35%
Biologia

Wymiana gazowa

Wymiana gazowa u zwierząt polega na pobraniu tlenu ze środowiska i dostarczeniu go do komórek oraz usunięciu z nich dwutlenku węgla na zewnątrz organizmu. W oddychaniu bezpośrednim wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała, w oddychaniu pośrednim w narządach wymiany gazowej. W transporcie gazów między narządami wymiany gazowej a komórkami u części bezkręgowców i wszystkich kręgowców uczestniczy krew. Mechanizm wymiany gazowej przez skrzela określany jest jako przeciwprądowy....poleca83%
Biologia

Mechanizm wymiany gazowej

Wentylacja płuc to wymiana powietrza znajdującego się w płucach. Polega na nieustannym wykonywaniu wdechów i wydechów. Wentylacja płuc zachodzi na skutek pracy mięśni oddechowych. Są to mięśnie międzyżebrowe oraz przepona. Skurcz tych...poleca80%
Biologia

Ryby - charakterystyka

RYBY: Są grupą zmiennocieplnych kręgowców wodnych. Żyją w wodach: słonych, słodkich, ciepłych, zimnych, stojących, płynących. Są przystosowane do życia w toni wodnej, w głębinach, w strefie przybrzeżnej. Mogą występować w grupach nazywanych...