profil

Teksty 23
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Liście

poleca68%
Biologia

Liście

Liście są bocznymi organami łodygi charakteryzującymi się ograniczonym wzrostem. Podstawową funkcją liści jest fotosynteza , transpiracja i wymiana gazowa . U paprotników te same liście mogą pełnić funkcje związane z fotosyntezą oraz wytwarzać zarodniki. U roślin nasiennych liście wyrastają w węzłach i są w określony sposób rozmieszczone na łodydze. Ulistnienie , czyli sposób rozmieszczenia liści, może być: skrętoległe, naprzemianległe, okółkowe. Rodzaje ulistnienia Typowy liść...

poleca54%
Biologia

Organy wegetatywne roślin nasiennych

Organami wegetatywnymi roślin są korzeń, łodyga i liście, które u roślin nasiennych, a zwłaszcza okrytonasiennych, osiągnęły wysoki stopień organizacji strukturalnej i funkcjonalnej.

poleca68%
Biologia

Organy wegetatywne roślin nasiennych

Organami wegetatywnymi roślin jest korzeń, łodyga i liście, które u roślin nasiennych, a zwłaszcza okrytonasiennych osiągnęły wysoki stopień organizacji strukturalnej i funkcjonalnej. Korzeń Korzeń jest organem, który służy do pobierania wody i soli mineralnych oraz umocowuje roślinę w podłożu. Może też pełnić inne, dodatkowe funkcje. Zespół korzeni jednej rośliny tworzy system korzeniowy. Istnieją dwa typy systemów korzeniowych. System palowy i system wiązkowy. W budowie...

poleca57%
Biologia

Przekształcenia liści

Konieczność przystosowania się roślin do różnorodnych środowisk i różnych sposobów życia przyczyniła się do powstania modyfikacji w budowie liścia, aby mógł spełniać inne, dodatkowe funkcje.poleca81%
Biologia

Liście i łodyga

Łodyga : strefy morfologiczne : merystem wierzchołkowy, międzywęźla, węzeł (miejsce z którego wyrasta liść) rodzaje łodyg : zielone (rośliny jednoroczne, mają chloroplasty, nie mają kambrium - brak przyrostu na grubość,) dzielą się na : Rosnące...poleca81%
Biologia

Zielnik

Fakt, że drzewa i krzewy występują niemal wszędzie, pozwala nam podziwiać je i obserwować, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Na terenach niezurbanizowanych drzewa i krzewy w mniejszym stopniu podlegają wpływom człowieka; w...poleca84%
Biologia

Rośliny telomowe, mszaki.

Rosliny telmowe-(Telomophyta)gromada obejmujaca szereg lini ewolujacyjnych ktore wzkazuja wielka roznorodnosc strukturalna i funkcjonalna a takze ekologiczna.Do roslin telomnych naleza podgromady nastepujace:-maszaki,glewiki,...poleca85%
Biologia

Przegląd i znaczenie roślin nasiennych

1. Przegląd systematyczny roślin nagozalążkowych Rośliny nagozalążkowe to przede wszystkim drzewa oraz krzewy iglaste. Ich główną cechą jest fakt, że nie wydają one owoców. Druga cecha wyróżniająca rośliny nagozalążkowe to także fakt, iż ich...poleca81%
Biologia

Kształty liści

Liście złożone a. liść trójlistkowy, b. dłoniasto złożony, c. nieparzystopierzasty z wąsami, d. parzystopierzasty, e. wachlarzowatopalczasty, f. dłoniasto klapowany, g. podwójnie nieparzystopierzasty Brzegi blaszek a....poleca85%
Biologia

Paprotniki.

WIDŁAKOWE ŁODYGA 1. Płożąca się, rozgałęziona dychotomicznie. LIŚCIE 1. Drobne, mające postać mikrofili, czyli drobnych blaszek z pojedynczym nierozgałęzionym nerwem. KORZENIE PRZYBYSZOWE 1. Małe, niepozorne. SPOROFILE 1. Zebrane...poleca85%
Biologia

Botanika

Przegląd wybranych rodzin roślin okrytonasiennych Cele zajęć: 1. Poznanie budowy morfologicznej wybranych roślin. 2. Umiejętność dostrzegania charakterystycznych cech budowy morfologicznej roślin. 3. Rozpoznawanie cech roślin pod kątem...poleca85%
Język polski

Co według ciebie decyduje, o tym że świat staje sie piękny?

Świat jest piękny dzięki wielu rzeczom, ale najbardziej dzięki przyrodzie Przyroda jest piękna. Ubogaca cały świat. Gdyby nie ona, było by na świecie smutno. Jesienią jest szczególnie pięknie, ponieważ drzewa pokryte są pięknymi barwami. Żółte,...poleca86%
Biologia

Lilia Bulwkowata - charakterystyka i systematyka

Lilia bulwkowata – roślina wieloletnia, rośnie na brzegach łąk i pastwisk, miedzach śródpolnych, przy drogach i na polanach śródleśnych. W Polsce w stanie naturalnym jest bardzo rzadka, rośnie na nielicznych stanowiskach na Podhalu oraz w...poleca84%
Biologia

Krokus

Poniżej jest dokument doc.poleca85%
Biologia

Studium dębu czerwonego i ogólnie o drzewach

Wiadomości ogólne: Pod względem występujących gatunków rodzima flora drzewiasta jest właściwie bardzo skromna i łatwa do poznania, gdyż krzewy i drzewa stanowią zaledwie pięć procent dziko rosnących gatunków roślin. Epoki lodowcowe pozostawiły...poleca81%
Biologia

Tkanki roślinne

TKANKI ROŚLINNE , Tkanki twórcze mają zdolność do podziałów ,a stałe nie dzielą się , ale mogą zostać merystemami wtórnymi ( t. Miękiszowa okrywająca - t stała ) podział jest główną funkcją tkanek twórczych . Komórki tkanek twórczych są stosunkowo...poleca84%
Biologia

Mchy i paprocie

RYNIOFITY- to najpierw. Pionierskie rośliny ląd., które pojawiły się na Z. Już w I poł. Ery paleoz. Ok. 415 mln. Lat temu. Należy do nich roślina o nazwie kuxonia żyjąca już pod koniec okresu sylurskiego ery paleoz. Wątrobowiec : POROSTNICA...poleca83%
Biologia

Rośliny nasienne

Rośliny nasienne mają łodygi i korzenie zdolne do wtórnego przyrostu na grubość, liście typu makrofilii, a także specyficzny żeński organ rozrodczy, jakim jest zalążek. Korzeń 1. Korzeń (informacje ogólne) Współczesne rośliny...poleca86%
Język polski

Rozważania o jesieni

Jesień - kolorystyczna metamorfoza dokonuje się z wolna, a liście przechodzą od najdelikatniejszych do najbardziej soczystych odcieni. Najpierw grę w zielone przegrywają pojedyncze drzewa, a później cale ich kępy. W wielkim finale przedstawienia,...poleca64%
Biologia

Lasy liściaste

Las jest jednym z najbardziej złożonych i skomplikowanych „organizmów” na świecie. Las tworzą nie tylko postrzegane jako dom rosnące w nim rośliny – szczególnie drzewa, ale ogromna ilość wzajemnie powiązanych ze sobą gatunków bakterii, glonów,...poleca84%
Biologia

Charakterystyka szkodliwych motyli

Owady różnej wielkości , z dwoma parami skrzydeł o nielicznych poprzecznych żyłkach. Całe ciało pokryte mają włoskami. Włoski wyrastające poza obręb skrzydła tworzą strzępinę. Głowa z dużymi oczami złożonymi i z dwoma parami przyoczek. Czułki...poleca85%
Biologia

Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

Scharakteryzuj budowę liści rośliny okrytozalążkowej – wykaż przystosowania usprawniające wymianę gazową. Odgałęzienia korzeni niektórych roślin podzwrotnikowych służą jako organy do pobierania tlenu. Występują u drzew rosnących na terenach...poleca74%
Biologia

Mchy- rośliny lądowe

Mchy to rośliny żyjące na lądzie.Mają one bardzo prostą budowę.Wykształciły prymitywne organy:liście,lodyżkę i chwytniki,które utrzymują roślinę w podlożu.Nie są one jednak typowymi korzeniami,bo nie pobierają wody i substancji mineralnych.Tę...