profil

Wybierz przedmiot
Teksty 93
Zadania 0
Opracowania 10
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Kwasy

poleca20%
Chemia

Jak doświadczalnie potwierdzić obecność kwasu w układzie reagującym?

Należy zastosować odpowiedni wskaźnik kwasowo-zasadowy, np. użyć oranżu metylowego, który w kwasach przyjmuje barwę czerwoną lub nanieść za pomocą bagietki szklanej (pręcika) kroplę roztworu kwasu na uniwersalny papierek wskaźnikowy, który zabarwi się na czerwono.

poleca44%
Chemia

Kwasy

Kwasy to związki, które – zgodnie z teorią Arrheniusa – w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.

poleca42%
Biologia

Związki nieorganiczne

Najważniejszymi związkami nieorganicznymi w organizmie są woda i sole mineralne. Ponadto kwasy (np. H 2 CO 3 , H 3 PO 4 ), zasady (NaOH, NH 3 · H 2 O), a także CO 2 .

poleca20%
Chemia

Jak określić moc kwasu?

a) należy sprawdzić w tablicach wartość stałej dysocjacji kwasu: kwas K a1 K a2 HNO 2 7,08 · 10 –4 – HNO 3 bardzo duża – H 2 SO 3 1,2 · 10 –2 6,61 · 10 –8 H 2 SO 4 bardzo duża 1 · 10 –2 b) zastosować empiryczne reguły Paulinga do porównywania mocy kwasów tlenowych. Każdy kwas tlenowy można przedstawić ogólnym wzorem, gdzie R to atom centralny: Cząsteczkę kwasu siarkowego(VI) i...

poleca66%
Chemia

Kwasy

To związki, które – zgodnie z teorią Arrheniusa – w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych. Istnieją liczne sposoby klasyfikacji kwasów, np. tlenowe beztlenowe H 2 CO 3 kwas węglowy HNO 2 kwas azotowy(III) HNO 3 kwas azotowy(V) H 3 PO 4 kwas fosforowy(V) HCl kwas chlorowodorowy H 2 S kwas siarkowodorowy jednoprotonowe wieloprotonowe HNO 3 HNO 2 H 2 SO 4 H 3 PO 4...

poleca87%
Chemia

Reguły Paulinga

1. Mocniejszy jest ten kwas, który ma większą wartość m (czyli ma więcej atomów tlenu niezwiązanych z atomami wodoru), np.: ponieważ dla kwasu azotowego(V) m = 2 (NO 2 (OH)), a dla kwasu fosforowego(V) m = 1 (PO(OH 3 )). wartość m przykładowe kwasy moc kwasów m = 0 HClO, HBrO bardzo słabe kwasy m = 1 HClO 2 , HNO 2 , H 3 PO 4 umiarkowanie słabe kwasy m = 2 HClO 3 , HNO 3 , H 2 SO 4 umiarkowanie mocne kwasy...

poleca71%
Chemia

Jak zmienia się moc kwasu?

W okresie moc kwasów tlenowych (niemetal na najwyższym stopniu utlenienia) rośnie W okresie moc kwasów beztlenowych rośnie W grupie moc kwasów tlenowych (niemetal na najwyższym stopniu utlenienia) maleje W grupie moc kwasów beztlenowych rośnie

poleca46%
Chemia

Metody otrzymywania kwasów

a) w reakcji tlenków kwasowych z wodą, np.: b) w reakcji soli z mocnym kwasem, np.: c) w reakcji bezpośredniej syntezy z pierwiastków (dla kwasów beztlenowych), np.:

poleca73%
Chemia

Nazwy systematyczne wybranych kwasów

wzór kwasu nazwa kwasu anion reszty kwasowej nazwa soli pochodzącej od danego kwasu HNO 2 kwas azotowy(III) NO 2 – azotan(III) HNO 3 kwas azotowy(V) NO 3 – azotan(V) H 2 SO 4 kwas siarkowy(VI) SO 4 2– siarczan(VI) H 2 CO 3 kwas węglowy CO 3 2– węglan H 2 SO 3 kwas siarkowy(IV) SO 3 2– siarczan(IV) HCl kwas chlorowodorowy (solny) Cl –...poleca85%
Biologia

Cukry, kwasy, makro i mikroelementy.

Biosfera-przestrzeń w której żyj organizmy żywe. Pierw wyst. w największ. il.w powietrzu:N 78, O 21, CO2 0,5, Ar 0,05. skorupie ziem: O-49,5 Si-23,5, Al.-7,5, Fe-5,1,Ca-3,4, Na-2,6,K-2,4,Mg-1,9, inne-2,7 r.wodnym-Ca, Mg, Na, O,H,...poleca85%
Chemia

Elektrolity

Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad...poleca85%
Chemia

Kwasy

Kwas Solny ( chlorowodór ) : H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa. Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma właściwości żrące. Zabarwia papierek wskaźnikowy na różowo, a...poleca85%
Chemia

Kwasy, mydła, tłuszcze

Praca znajduje sie w załącznikupoleca85%
Chemia

Kwasy - ściąga!

o to gotowa ściąga na chemie z kwasów dla klasy 1-3 gimnazjum! Skopiuj ten tekst do worda i zmien czcionke na times new roman 5! 1. metal+kwas -> sol+wodór | wten sposob powstaja sole metali aktywniejszych od wodoru, które wypieraja go z...poleca85%
Chemia

Kwasy

1. Definicja i wzór ogólny kwasów: Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych HnRn 2. Nazewnictwo Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone. Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i...poleca85%
Chemia

Kwasy organiczne

Opisy(razem z wzorami): -kwasu solnego -siarkowodoru -Kwasu siarkowego VI -Kwasu siarkowego IV -kwasu azotowego V -kwsu węglowego -kwasu fosforowego (H3PO4) Master of Cyktor gim nr 4 otwock :) Na potrzeby p. Charlinskiegopoleca85%
Chemia

Związek chemiczny

Związek chemiczny, połączenie wiązaniem chemicznym co najmniej dwóch atomów pierwiastków chemicznych. W przeciwieństwie do mieszaniny posiadającej właściwości składników wchodzących w jej skład, związek chemiczny jest substancją jednorodną...poleca85%
Chemia

Kwasy

Kwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Kwasy można podzielić na: 1. Kwasy tlenowe...poleca85%
Chemia

hydroliza, elektrochemia - ściąga

Kwasy Kat: H An:bztl: niemet z reszty kw tl: tlen gaz z H2O Zasady Kat: a) H z H2O (jeżeli metal z cząst zasady przed H) b) Met (jeżeli za H) An: O2 z OH- Sole Kat: a) H, jeżeli metal przed H b) metal, jeżeli za H An: a) tlen z...poleca85%
Chemia

Kwasy

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cytrynach i...poleca85%
Chemia

Kwasy

W załączniku kwas: - chlorowodorowy, - siarkowodowrowy, - siarkowy (VI), - siarkowy(IV), - azotowy(V), - weglowy, fosforowypoleca85%
Chemia

Zanieczyszczenie powietrza

W jaki sposób powstają zanieczyszczenia powietrza? Większość zanieczyszczeń powietrza powstaje poprzez działalność człowieka (rozwój przemysłu itp.). Nasze powietrze zanieczyszczają również kwasy. Tworzą się one w połączeniu tlenków azotu i...poleca85%
Chemia

Kwasy

H2SO4 kwas siarkowyVI H2S2O7 DISIARKOWY VI H2SO3 SIARKOWY IV H2S SIARKOWODOROWY HNO3 AZOTOWY V HNO2 AZOTOWY III HClO4 CHLOROWY VII HClO3 CHLOROWY V HClO2CHLOROWY III HClO CHLOROWY I HCl SOLNY/ CHLOROWODOROWY HI JODOWODOROWY HBr...poleca85%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwasy - notatka na sprawdzian

Tlenki: P2O5;MgO Kwasy: H3PO4 Zasady: Mg(OH)2 Sole: Mg3(PO4)2 Wiązania jonowe: - kowalencyjne (atomowe) cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/; asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie. E>1,7-wiązaania jonowe...poleca77%
Chemia

Otrzymywanie kwasów

Gotowa ściąga z otrzymywania kwasów, tylko trzeba dorysować groty do tych kreseczek w dół lub w górę, zależy to od tego czy zw.chem osadza się (opada) czy wyparuwuje. 1. metal+kwas -> sol+wodór | wten sposob powstaja sole metali...poleca82%
Chemia

Zastosowanie kwasów nieorganicznych i wodorotlenków (zasad) w przemyśle i innych dziedzinach życia

Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atomów wodoru. Kwasy nieorganiczne dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Kwasy...poleca81%
Chemia

Właściwości kwasów

KWAS WĘGLOWY -ciecz bezbarwna - ma specyficzny smak -kwas ten nie jest trwały - gdy ulega rozkładowi wydziela się gaz KWAS FOSFOROWY -ciecz bezbarwna -gęstość większa od wody -z wodą miesza się w dowolnym stosunku - substancja...poleca82%
Chemia

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna – inaczej zwana jonową. Jest to rozpad cząsteczek wody na jony pod wpływem wody. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają cząsteczki związku o wiązaniu jonowym lub atomowym spolaryzowanym. Dysocjacja elektrolityczna nadaje...poleca81%
Chemia

Kwasy i zasady

1. Wstęp Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cytrynach...poleca84%
Chemia

Estry,Tłuszcze-Mydła,kwasy karboksylowe

Estry -to związki, które powstają podczas reakcji kwasów z alkoholami -wzór ogólny RCOOR -nazewnictwo: 1 człon nazwa kwasu z końcówką „an”, a druga nazwa alkoholu z końcówką „ylu” -otrzymywanie : reakcja estryfikacji(kwas+alko). pęka...poleca82%
Chemia

Kwasy - reakcje, badanie odczynu

1. Podział - beztlenowe np. HCl - kwas chlorowodorowy H2S - kwas siarkowodorowy HBr - kwar bromowodorowy HI - kwas jodowodorowy HCN - kwas cyjanowodorowy HF - kwas fluorowodorowy - tlenowe np. HNO3 - kwas azotowy (V) HNO2 - kwas...poleca83%
Chemia

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwaśny. W celu identyfikacji odczynu roztworu, który...poleca81%
Chemia

Ściąga z kwasów - powstawanie kwasów

Kwasy to podstawowe pojęcie potrzebne do opisu wielu reakcji chemicznych. Podczas dysocjacji jonowej uwalniają się kationy i aniony. Kwasy dzielimy na beztlenowe i tlenowe, niektóre z nich są niebezpieczne i mogą powodować oparzenia...poleca84%
Chemia

Kwasy - rodzaje i powstawanie

Rodzaje roztworu: - nasycony - to taki, w którym dodanie w określonej temp. dodatkowych ilości danej substancji nie doprowadzi do jej rozpuszczenia. - nienasycony - to taki, w którym w określonej temp. dodanie dodatkowej ilości substancji...poleca84%
Chemia

Tlenki, Wodorki, Wodorotlenki, Kwasy

Tlenki- dwuskładnikowe połączenie pierwiastka z tlenem. Podział tlenków: a) metali; - zasadowe- reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami. Z wodą mogą tworzyć zasady, - amfoteryczne- reagują z mocnymi kwasami i zasadami. Nie reagują z wodą....poleca84%
Chemia

Estry, kwasy, alkohole

REAKCJA OTRZYMYWANIA ESTRÓW (ESTRYFIKACJA) R1-COO + R2OH (H2SO4) (hydroliza) R1-CO*OR2 + H2O Kwasy: Mrówkowy (metanowy) HCOOH H-C Octowy (etanowy) CH3COOH H-C-C Propionowy (propanowy) C2H5COOH H-C-C-C Masłowy (butanowy)...poleca84%
Chemia

Zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka

Do najważniejszych grup związków nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się również: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemiany, manganiany,...poleca83%
Chemia

Co to są kwaśne deszcze

WSTĘP Kwaśne deszcze to popularny sposób nazywania całego zakresu efektów - kwaśnych opadów. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą się znajdować nie tylko w deszczu,...poleca82%
Chemia

Rodzaje związków chemicznych i ich nazewnictwo.

Tlenki Wodorotlenki Kwasy Sole TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy połączeniu z tlenem...poleca83%
Chemia

Wodorotlenki, pH.

TLENKI METALI IA I IIA GRUPY OPRÓCZ BERYLU REAGUJĄ Z WODĄ I TWORZĄ WODOROTLENKI. I Wodorotlenek sodu: 1. Otrzymywanie: 2Na + 2 H2O = 2NaOH + H2 Na2O + H2O = 2NaOH 2.Właściwości: -stały -biały -higroskopijny -żrący -dobrze rozpuszcza...poleca83%
Chemia

Teorie kwasów i zasad.

Teorie kwasów i zasad. Teorie kwasów i zasad są to koncepcje tłumaczące właściwości kwasowo – zasadowe związków chemicznych. Uwzględniają one budowę cząsteczek oraz wpływ rozpuszczalnika na ich właściwości. Teoria Arrheniusa Teoria...poleca83%
Chemia

Szybka powtórka - Kwasy

I. KWASY 1. Kwasy beztlenowe: a.) Przykłady: HF – kwas fluorowodorowy HCl - kwas chlorowodorowy HB – kwas borowodorowy HJ – kwas jodowodorowy H2S – kwas siarkowodorowy b.) Otrzymywanie: wodór +...poleca83%
Chemia

Kwasy

Co to są kwasy? Kwasy są to substancje, które przewodzą prąd elektryczny i powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika np. lakmusu na kolor czerwony. Kwasy dzielą się na kwasy tlenowe i beztlenowe. Co to są elektrolity? Elektrolity...poleca84%
Chemia

Wzort powstawania popularniejszych kwasów

Oto wzory powstawania i nie tylko kilku popularniejszych Kwasów: KWAS CHLOROWODOROWY -Wzór sumaryczny: HCL -Wzór strukturalny: H-CL -Wzór Reszty kwasowej: CL -Wzór powstawania: H2+CL2->2HCL(gaz) 2HCL(gaz)->2HCL(po...poleca88%
Biologia

Narkomania

Narkomania Definicja narkomanii Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków. Jest postępująca, ciężka i śmiertelna - zbiera...poleca85%
Chemia

Ściąga- kwasy, sole, zasady.

HCl-chlorowodór, H2S-siarkowodorowy, H2SO3-siarkowy(IV), H2SO4-siarkowy(VI), HNO3-azotowy(V), H3PO4-fosforowy(V), H2CO3-węglowy, H3BO3- boranowy, H2SiO3-krzemianowy, HClO3-chlorkowy kwas+metal=>sól+wodór kwas+zasada=>sól+woda tlenek...poleca85%
Chemia

Kwas Foliowy

witamina B11 - związek zaliczany do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Rolą biologiczną kwasu foliowego jest uczestnictwo w przenoszeniu reszty jednowęglowej, w biosyntezie choliny, zasad azotowych i niektórych aminokwasów. K. f. jest niezbędny w...poleca85%
Chemia

Kwasy, Wodorotlenki, Dysocjacje.

Kwas ortofosforowy (V)H3PO4 P4 5 O2 ? P4O10 P4O10 6 H2O ? 4 H3PO4 ciało stałe, bezbarwne, o budowie krystalicznej, dobrze rozpuszcza się w wodzie, produkt handlowy to roztwór cp% = 85%, kwas średniej mocy, drażni błony śluzowe i...