profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kształcenie nauczycielipoleca85%
Pedagogika

Kształcenie nauczycieli i jego znaczenie dla funkcjonowania systemów oświatowych

Aby dokładnie zrozumieć istotę tematu podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od określenia samego terminu kształcenia, którym będę się posługiwać podczas pisania. Kształcenie to ogół świadomie organizowanych czynności i procesów...poleca85%
Pedagogika

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności. Reforma oświaty stawia szkole nowe wymagania, modyfikując tym samym cele, zadania, treści oraz metody kształcenia i wychowania. Zmiany te oraz rosnące wciąż wymogi społeczeństwa...poleca88%
Pedagogika

Edukacja ustawiczna

wymiarze europejskim), a także czynnikiem warunkującym utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Kształcenie ustawiczne należy analizować w jego relacji do potrzeb i aspiracjipoleca89%
Pedagogika

Struktura systemu oświatowego w Belgii

jej osobowości, pobudzanie kreatywności i wyobraźni, wyrabianie niezależności i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz współpracy z innymi ludźmi to podstawowe założenia systemów oświatowych wpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy

kształcenie wąskoprofilowe zgodnie z potrzebami gospodarki centralnie sterowanej b) nowe układy odniesienia dla pedagogiki pracy: • przemiany ustrojowe, gospodarcze i edukacyjne dokonujące się naszympoleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy - zagadnienia egzaminacyjne

informacji zarówno za pośrednictwem systemów lokalnych, jak i systemów międzynarodowych (internet ). W kształceniu ogólnym znajdujemy kilka płaszczyzn zainteresowań pedagogiki pracy. Kształcenie ogólnepoleca83%
Pedagogika

Okreslenie pedagogiki jako nauke

formowania człowieka, obejmujący jego postawy, umiejętności i wiedzę, a więc nie utożsamia się z procesem nauczania. Kształcenie powinno więc zmierzać do pobudzania procesu samo