profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kopiowanie DNApoleca85%
Biologia

Wykaż, że jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny ,przekazywany komórkom potomnym sterujący procesami komórkowymi.

Bogactwo zróżnicowania strukturalnego komórki umożliwia jej funkcjonowanie polegające na równoczesnym przebiegu rozmaitych procesów chemicznych i fizykochemicznych. W ewolucji wykształcił się skomplikowany system zamkniętych przestrzeni, układów...poleca83%
Biologia

Genetyka

4/5. OGÓLNA CHEMICZNA I FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA DNA -DNA jest to nosnik informacji genetycznej we wszystkich org. -jest podwojna nicia, skrecona prawoskretnie ( lewoskretna uzyskujemy w war.labolat.) -wlasciwosci dzieki ktorym pelni...poleca87%
Biologia

Korelacje między budową a pełnioną funkcją organelli komókrowych

posiadający „prawdziwe jądro ”. Wiadomo też, że każda komórka musi być otoczona błoną cytoplazmatyczną czyli plazalemmą. Poszczególne struktury komórkowe są oddzielone jedną (lizosomy, wakuole, sferosomypoleca84%
Biologia

Komórka.

. Organella plazmatyczne (żywe) to jądro komórkowe , cytoplazma, mitochondrium, plastydy, rybosomy, lizosomy, centriole i siateczka wewnątrzplazmatyczna (reticulum endoplazmatyczne), błona komórkowapoleca85%
Biologia

Przedstaw dowody jedności i różnorodności komórki roślinnej i zwierzęcej

, tworząc wrzeciono podziałowe. Biorą także udział w ruchu cytoplazmy i stanowią sztywny element mikroszkieletu cytoplazmatycznego. JĄDRO KOMÓRKOWE : Najważniejsze z organelli komórkowych występującepoleca84%
Biologia

Porównanie budowy i funkcji organelli komórkowych komórek Prokariota i Eukariota

mitochondria. Jądro komórkowe (Nucleus), najważniejszy składnik protoplastru sterujący wszystkimi procesami w komórce, zawiera kwasy nukleinowe (DNA i RNA), wchodzące w skład zrębu chromatynowego. W jądrzepoleca85%
Biologia

Korealcje między budową a pełnioną funkcją organelli komórkowych

posiadający „prawdziwe jądro ”. Wiadomo też, że każda komórka musi być otoczona błoną cytoplazmatyczną czyli plazalemmą. Poszczególne struktury komórkowe są oddzielone jedną (lizosomy, wakuole, sferosomy