profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kopiowanie DNApoleca85%
Biologia

Wykaż, że jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny ,przekazywany komórkom potomnym sterujący procesami komórkowymi.

Bogactwo zróżnicowania strukturalnego komórki umożliwia jej funkcjonowanie polegające na równoczesnym przebiegu rozmaitych procesów chemicznych i fizykochemicznych. W ewolucji wykształcił się skomplikowany system zamkniętych przestrzeni, układów...poleca83%
Biologia

Genetyka

4/5. OGÓLNA CHEMICZNA I FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA DNA -DNA jest to nosnik informacji genetycznej we wszystkich org. -jest podwojna nicia, skrecona prawoskretnie ( lewoskretna uzyskujemy w war.labolat.) -wlasciwosci dzieki ktorym pelni...poleca85%


poleca85%
Język polski

Wykaż uniwersalny charakter mitu. Na podstawie wybranego przykładu z mitologii udowodnij, że mity w ciągle aktualny sposób odnoszą się do współczesności.

zjawiska występujące w naturze, a powszechnie niezrozumiałe i obce. Mity, choć powstałe w zupełnie innych czasach, wciąż są aktualne i wciąż uczą nas życia, mimo że to życie nie jest już takie, jakpoleca85%
Język polski

"Jądro ciemności" kontra "Dziecię Europy" Czesława Miłosza.

„ Jądro ciemności” odczytywane bywa jako prorocza wizja cyklu spełnionych apokalips XX wieku. Wykaż słuszność takiego spojrzenia na dzieła Konrada porównując z fragmentami poematu „Dziecię Europypoleca85%
Historia

Jakie były przyczyny i przejawy zmilitaryzowanego charakteru państwa spartańskiego? Wykaż zalety i wady tego modelu społecznego.

Jakie były przyczyny i przejawy zmilitaryzowanego charakteru państwa spartańskiego? Wykaż zalety i wady tego modelu społecznego. Starożytna Sparta to jedno z greckich poleis, które bardzo różniłopoleca85%
Język polski

Marne są ludzkie nadzieje wobec porządku świata - na przykładzie wybranych bohaterów „Lalki” wykaż, że tego doświadczają.

reprezentujący pokolenie romantyków, którzy widzieli szansę na uszczęśliwienie ludzkości poprzez ideę walki narodowowyzwoleńczej, zgodnie z hasłem „za wolność naszą i waszą”. Stary subiekt nie chce wiedzieć, że