profil

Teksty 24
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Konsumenci

poleca82%
Biologia

Struktura troficzna ekosystemu

Struktura troficzna dotyczy powiązań pokarmowych w obrębie ekosystemu. Ze względu na podobną rolę w procesach energetycznych zachodzących w obrębie ekosystemu wyróżnia się dwie grupy organizmów: producentów i konsumentów, przy czym spośród konsumentów wyodrębnia się grupę destruentów. Producenci stanowią pierwszy poziom troficzny. Są to organizmy autotroficzne, które obejmują fotoautotrofy (glony,rośliny zielone i bakterie fotosyntetyzujące) oraz chemoautotrofy (bakterie...poleca89%
Język polski

Kicz

Składniki: Ekosystem biocenoza -rośliny -zwierzęta -grzyby -protisty -bakterie biotop -woda -klimat -energia słoneczna -podłoże Biotop to środowisko nieożywione, w którym funkcjonują organizmy biocenoza to ogół wszystkich organizmów żyjących na...poleca85%
Biologia

Ściąga na maturę.

Wszystko w załacznikupoleca85%
Geografia

Ekosystem i jego struktura

Producenci są to rośliny samożywne, które same wytwarzają sobie pokarm. Konsumenci I rodzaju są to zwierzęta roślinożerne. Konsumenci II rodzaju są to zwierzęta mięsożerne. Konsumenci III rodzaju – destruenci są to bakterie i grzyby...poleca85%
Biologia

Biologia. Organizm a środowisko.

Jest to przygotowanie do sprawdzianu dla klas II gimnazjum.poleca85%
Biologia

Ekologia

Termin ekologia wprowadził Haeckley. Ekologia jest nauką, która bada zależności pomiędzy istotami żywymi oraz ich środowiskiem zarówno fizycznym jak i biologicznym. Środowisko jako system funkcjonalny wpływa na organizmy, które w nim żyją poprzez...poleca85%
Biologia

Ekologia - pojęcia

1.Ekologia – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz pomiędzy organizmami a ich środowiskiem 2.Ochrona środowiska – działania zapobiegające zniszczeniu środowiska oraz zabiegi mające zachować lub przywrócić równowagę...poleca85%
Biologia

Materia i energia w ekosystemie.

W przyrodzie organizmy połączone są różnorodnymi zależnościami pokarmowymi. Jeśli ustawimy je w kolejności od zjadanych do zjadających, otrzymamy łańcuch pokarmowy. W każdym łańcuchu osobniki danej populacji zjadają organizmy tworzące poprzednie...poleca82%
Biologia

Obieg materii i przepływu energii w ekosystemie

Biocenoza jest ściśle związana ze swoim abiotycznym środowiskiem-biotopem i tworzy z nim układ, zwany ekosystemem, w którym krąży materia i przez który przepływa energia. Między biocenozą a jej biotopem istnieją tak silne wzajemne zależności, że...poleca83%
Biologia

Poziomy troficzne

POZIOMY TROFICZNE - pod względem odżywiania się populacje podzielono na grupy zwane poziomami troficznymi PRODUCENCI to rośliny zielone i samożywne protisty zdolne do samodzielnego wytwarzania zw organicznych w procesie fotosyntezy,...poleca81%
Biologia

Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne

ODDZIAŁYWANIA Antagonistyczne - konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo. Nieantagonistyczne - mutualizm, komensalizm, protokooperacja Na czym polega współżycie określane mianem komensalizmu? Organizmy żyjące na powierzchni lub wewnątrz...poleca82%
Biologia

Biocenoza, ekosystem

Biocenoza – zespół organizmów żywych powiązanych ze sobą zależnościami pokarmowymi (łańcuchom pokarmowym) które występują w określonym środowisku. Biocenoza - podział 1. Naturalna : a) wody: - słone (morze) - słodkie: * płynące (potok,...poleca91%
Biologia

Gradacja

Gradacja-szybki wzrost liczebności populacji danego gatunku, prowadzący do masowego pojawienia się tego gatunku na określonym obszarze Metody zwalczania szkodników: Chemiczna- stosowanie pestycydów czyli środków ochrony roślin(herbicydy- owady,...poleca85%
Biologia

Ekologia

Ekologia – nauka o środowisku i wzajemnym oddziaływaniu; Ekosystem – jednostka zajmująca się biocenoza i biotopem. Do funkcjonowania ekosystemu konieczny jest stały dopływ energii słonecznej oraz obecność producentów, konsumentów i reducentów;...poleca86%
Biologia

Słońce, woda, powietrze - fakty i ciekawostki

Wschód słońca nad pustynią - promienie złocą piasek, który powoli się ogrzewa. W nocy było bardzo zimno, w południe powietrze osiągnie bardzo wysoką temperaturę. Większość zwierząt kryje się w norach, gdyż niemiłosierne słońce mogłoby je wręcz...poleca85%
Biologia

Ściąga z ekologii

Składniki: Ekosystem biocenoza -rośliny -zwierzęta -grzyby -protisty -bakterie biotop -woda -klimat -energia słoneczna -podłoże Biotop to środowisko nieożywione, w którym funkcjonują organizmy biocenoza to ogół wszystkich organizmów żyjących na...poleca85%
Biologia

Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia

TOLERANCJA EKOLOGICZNA jest to zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika. Występowanie różnych org. W danym środowisku zależy zarówno od ich wymagań życiowych w stosunku do środowiska jak i panujących w tym środowisku...poleca89%
Biologia

Komensalizm

Organizmy powiązane są ze sobą różnymi typami współzależności. W przyrodzie nie ma organizmu, który nie byłby w jakiś sposób uzależniony od innych organizmów . Producenci, konsumenci i reducenci powiązani są ze sobą na wiele różnorodnych sposobów....poleca85%
Biologia

Oddziaływania między populacjami

Oddziaływania między populacjami: 1. Neutralne. Żaden organizm nie ponosi strat, ani korzyści, ich nisze w żaden sposób nie pokrywają się. Przykłady: · Mucha domowa i dżdżownica · Niedźwiedź polarny i słoń afrykański 2. Antagonistyczne....poleca85%
Biologia

Biologia - Ekologia

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów: -abiotyczne- nieożywione –temperatura, światło, wilgotność, kwasowość gleby i wody -biotyczne –ożywione –grzyby, rośliny, zwierzęta, bakterie (pasożytnictwo, konkurencja ) Prawo minimum...poleca85%
Geografia

Transport

Geografia,biologiapoleca84%
Język polski

Wpływ reklamy na człowieka

Reklama jest znana już na całym świecie. Miliony ludzi w każdej sekundzie są obserwatorami jej, czy to w telewizji, czy to w gazecie. W tym właśnie momencie stają się pochłonieni przez świat propagandy: wciągnięci przez nurt fantastyki i obłudy,...poleca79%
Biologia

Ekologia.

Przydatne na sprawdian :dział ekologia, cała praca w załącznikupoleca77%
Biologia

Łańcuchy pokarmowe

Łańcuchy pokarmowe troficzne zawsze rozpoczynają producenci. Producenci konsumencidestruenci Każdy łańcuch pokarmowy tworzą różne gatunki organizmów żyjących na danych terenach. Gatunek składa się z jednej lub wielu populacji. Gatunek...